Kungl. Kronobergs Regementes Granatkastarsällskap.

GRK

 

Styrelsen består av:

Ordförande: Jörgen Gertsson Växjö Tel: 070-377 63 44

Vice ordf: Niklas Ammert Kalmar Tel: 076-644 64 76
Sekreterare: Krister Fälton Växjö Tel: 070-520 98 72
Skattmästare: Christer Henriksson Växjö Tel: 070-846 17 30 Tillika kontaktperson christer()fagraback.net
Ledamot: Bo Lindberg Växjö Tel: 070-313 41 20
Verksamhetsberättelse jubileumsåret 2022
Sällskapet bildades 1991 med ett 25 tal medlemmar. Medlemsskaran har under åren vuxit sig stark med som mest ett 65 tal medlemmar. Vid årsskiftet 2022–2023 har sällskapet ett 40 tal medlemmar.
Styrelsen har sitt huvudsäte i Växjö. Under 2022 har styrelsen genomfört planeringsinternat för planering av verksamhet och kommande aktiviteter. Ambitionen att kalla till möte/kamratträff två gånger om året har även under 2022 infriats.
Vårträffen 2022 som även detta blev en hösträff i september, genomfördes på Bornholm. Deltagarna bjöds på ett innehållsrikt program där vi bl.a. besökte landstigningsstränder, museer och garnisonen på Bornholm.
Middag intogs i garnisonens mäss med gäst från garnisonen. Middagen blev ett högtidshållande av sällskapets första 30 år.
Ett stort tack till arrangörerna med Björn Brisére i spetsen tillsammans med Göran Johansson och Nils-Gunnar Johnsson. Höstmiddag, genomfördes i mässlokalerna på Storgatan 63 i Växjö, den 28 oktober.
Mötet samlade ett 15 tal medlemmar som bl.a. fick uppleva ett bildspel från Bornholm framfört av dokumentationsgruppen. Vidare hölls information kring sällskapets planer för 2023.
Granatkastarsällskapet blev under 2018 en underavdelning till I 11 Kamratförening. Detta innebär att sällskapet bibehåller sina stadgar, men samverkan ger möjlighet till aktivare kontakt mellan Kamratföreningen och sällskapet.
Under året har dokumentationsgruppen arbetat aktivt. Bland annat finns ett fotoalbum samt ett USB minne till försäljning med bilder och dokumentation från sällskapets olika träffar.
En DVD-film från Stabs- GRK kompaniet från slutet av 1980-talet finns till försäljning tillsammans med sällskapets slipsnål och pins.
Våra träffar återberättas i Elva Posten. Den bok som presenterades under 2017 ”de första 25 åren” har uppmärksammats och används som gåva vid speciella tillfällen.
Styrelsen vill med denna korta verksamhetsberättelse framföra ett tack till alla medlemmar som stöttat föreningen under verksamhetsåret.
Ett stort tack riktas till I 11 Kamratförening och Kunglig Kronobergs regementes officerssällskap vilka på ett lovvärt sätt har stöttat GRK-sällskapets verksamhet på olika sätt under 2022.
Växjö i februari 2023
Jörgen Gertsson Niklas Ammert Christer Henriksson Krister Fälton Bo Lindberg

Våra resor sedan föreningen startade 1991

År

Resmål

Aktivitet

Arrangör(er)

1993

Skillingaryd

Besök skjutfält, utbildning Ra 180

Hans Karlsson

1994

Rinkaby

GRK-skjutning, eldhandvapen

Anders Olsson

1995

Kvarn

Fältmätning mm.

Lars Vigren

1996

Karlskrona, Kungsholms fort

GRK-skjutning, förflyttning m Stridsbåt 90

Nils-Gunnar Jonsson, Göran Johansson

1997

Kalmar

Besök Kalmar slott, skjutning eldhandvapen

Hans Karlsson, Tommy Adolfsson

1998

Kosta

GRK-skjutning

Lars Vigren, Anders Hammargren

1999

Kristinehamn

Besök skjutfält, ArtSS, besök Bofors

Anders Olsson

2000

Kallinge

Besök F17

Bo Jönsson

2001

Stockholm

Besök Armémuseum

Lars-Olof Gustavsson

2002

Klaipeda, Litauen

Militär kompetensutveckling, internationalisering och 10-årsjubileum

Stefan Sjöstrand

2003

Öland

Försvaret av Öland, kulturhistoria samt besök Föralinjen

Niklas Ammert, Lars Vigren (Hans Karlsson)

2004

Kronobergshed

Kulturhistoria, militärhistoria, Mångkamp

Christer Henriksson, Krister Fälton, Bo Waltersson

2005

Karlskrona

Museum för rörligt kustartilleri, Aspö

Göran Johansson, Nils-Gunnar Johnsson

2006

Halmstad

Besök Hallandsåsen, besök garnisonen

Tommy Adolfsson, Stefan Sjöstrand

2007

Skillingaryd

Besök vid skjutning med artilleri och GRK

Magnus Colliander

2008

Helsingborg

Djuramosse museum, övergång av vattendrag

Niklas Ammert, Lars Vigren

2009

Karlskrona

Simulatorövning, besök Kungsholms fort

Göran Johansson, Nils-Gunnar Johnsson

2010

Spårösund

Besök Hultsfreds exercisfält, HV-övning Figeholm

Stefan Sjöstrand

2011

Eksjö

I kalla krigets spår, samt stadsvandring i Eksjö och besök Ing 2

Lars Vigren, Bo Lindberg

2012

Rügen, Tyskland

Militärhistoriska och kulturhistoriska besök

Harald Sandberg, styrelsen

2013

Karlskrona

Besök och aktivitet i marin miljö, bla. Gåsefjärden,

Göran Johansson, Nils-Gunnar Johnsson

2014

Jönköping, Skillingaryd

Besök Husqvarna vapenfabrik, besök Miliseum Skillingaryd

Magnus Colliander, Harald Sandberg, Christer Henriksson

2015

Karlskrona, Kallinge

Besök Marinbasen, besök HV-bataljon

Anders Olsson, Hans Karlsson

2016

Gnosjöbygden och Skillingaryd

Besök ESBE AB samt industrimuseum i Gnosjö

Harald Sandberg, Christer Henriksson

2017

Gdansk, Polen

Militärhistoriska och kulturhistoriska besök samt jubileumsfirande

Styrelsen och Harald Sandberg

2018

Revinge, Kristianstad

Regementets dag P7, Artillerimuseet Kristianstad

Krister Fälton, Niklas Ammert

2019

Karlskrona

Besök korvetten HMS Nyköping, övning minpikning

Nils-Gunnar Johnsson, Göran Johansson

2020

Vikensved, Växjö

Endast årsmöte pga Corona-pandemin)

Styrelsen

2021

Skövde

Besök garnisonen, visning av GRKPBV 90

Björn Brisére

2022

Bornholm

MUS I11:s planerade landstigning på Bornholm, besök på garnisonen samt firande av 30-årsjubileum

Björn Brisére, Nils-Gunnar Johnsson, Göran Johansson

2023      

 

Tillbaka till förstasidan