ELVA-POSTEN

Elvaposten är Kungl Kronobergs Regementes kamratförenings tidning och utkommer numera tre gånger per år, april, september, december.
Det första numret utkom 1941 och omfattade totalt 16 sidor.
Priset var 30 öre och annonser upptog ungefär två sidor.
Formatet på tidningen var något större än A 4.
Den förste redaktören var befälseleven 173 Westerlund och ansvarig utgivare var fänrik Gunnar Hyltén-Cavallius.
I sin välgångsönskan sade regementschefen S E Allstrin bl a: "Må tidningen också bli en sammanhållande länk mellan dem, som nu tjäna vid vårt gamla anrika landskapsregemente, antingen här hemma eller "någonstans i Sverige" och dem som tillförne vapenövats under regementets fana.
Jag är förvissad om, att tidningen kommer att tjäna det goda kamratskapets idé". Ord som kan gälla än i dag.
Ur innehållet kan konstateras att "Refflor och bommar" fanns med
redan i första numret.
Tidningens innehåll (och därmed fortlevnad) bestäms till stor del av läsarna själva , därför uppmanar jag alla och envar att bidraga med historier, minnen, bilder mm.

Med Kronobergarhälsningar Göran Hegborn Redaktör
Senaste tidningen,
nummer: 1. 2024

 

 

"Klicka för Rubriker i tidningen "

 

     
     
       
       
       

Redaktör: Göran Hegborn
Adress: Hågeryd Norratorp
355 93 Växjö
Tel: 073-980 06 00
E-mail:hegborn()hegborn.se

Ansv. utgivare:
Karl Johan Krantz

Tidningens adress:
Elva-Posten
Kronobergsgruppen
351 81 Växjö
Bankgiro 5087-7935

Tillbaka till förstasidan