FÖRENINGSSTYRELSEN: 2019
Adresser:


Kungl. Kronobergs Regementes Kamratförening
Kalmar- och Kronobergsgruppen
351 81 Växjö

Bankgiro: 5087-7935

Ordf: Karl Johan Krantz, Bråth,
36030 Lammhult 0472-75000
karla()kjkrantz.se
 
V ordf: Ebbe Fröberg, Fuxvägen 3,
35255 Växjö 0704-56 50 26
ebbe.froeberg()tele2.se
 
 
 
Sekr: Stefan Sjöstrand, Vikingagatan 1,
35236 Växjö 0470-181 42
(arb) 0381-18 87 4
stefan.sjostrand()mil.se
 
Kassör: Tommy Adolfsson, Nygatan 22B,
35231 Växjö 0470-182 63
adolfsson()bredband2.com
 
Klubbm:Torwald Fransson Husebyvägen 19
34251 Vislanda 0730-860215
thorwald.fransson()gmail.com
 
Red för EP: Göran Hegborn Hågeryd Norratorp,
355 93 Växjö 073-980 06 00
hegborn()hegborn.se
 
 
 
Ledamot: Anders Broman, Islandsvägen 15,
35246 Växjö 0470-21523
bromans5()hotmail.com
 
Ledamot: Jörgen Sjöblom, Framnäsvägen 27F,
35239 Växjö 070-5312584
js53()tele2.se
Webbmaster
js53()tele2.se
Ledamot: Harald Sandberg Unamans väg 24
35234 Växjö 070-53063 86

haraldsandberg50()gmail.com

 
Ledamot: Kjell Bengtsson Rågvägen 12 34260 Moheda 073-3881022
bengtsson.kjell15()telia.com
 
Ledamot: Bo Waltersson, Lithéns väg 4,
34037 Torpsbruk 070-3126046
bo.waltersson()bahnhof.se  
Suppl: Christer Henriksson Drottninggatan 12,
352 29 Växjö 070-846 17 30
christer()fagraback.net  
Suppl: Mikael Svensson mikael.j.svensson()mil.se  -

Tillbaka till första sidan

Webbmaster
js53@tele2.se