FÖRENINGSSTYRELSEN: 2024
Adresser:


Kungl. Kronobergs Regementes Kamratförening
Kalmar- och Kronobergsgruppen
351 81 Växjö

Bankgiro: 5087-7935
Swish: 123 145 66 98

Ordförande: Harald Sandberg
070-5306386

haraldsandberg50()gmail.com

 
Vice ordförande: Bo Waltersson
070-3126046
bo.waltersson()bahnhof.se
 
 
   
Sekreterare: Stefan Sjöstrand
070-648 83 59
stefan.sjostrand()hotmail.com
 
Kassör: Tommy Adolfsson
070-975 44 55
adolfsson()bredband2.com
 
Webansvarig: Jörgen Sjöblom
070-531 25 84
53jorgen()gmail.com
Hemsidan
 
Ledamot:Karl Johan Krantz
070-245-39-72
karl()kjkrantz.se
 
Ledamot:Torwald Fransson
073-086 02 15
thorwald.fransson()gmail.com
 
Ledamot: Kjell Bengtsson
073-388 10 22

bengtsson.kjell15()telia.com

 
Ledamot: Bengt-Göran Svensson
072-023 38 76
bengt.goran.svensson@gmail.com
 
Ledamot: Christian Sandahl
070-715 49 89
chrsandahl()gmail.com
 
Suppl: Mikael Svensson
070-975 44 59
mikael.j.svensson()mil.se
 
Suppl: Alexander Pontén
070-728 64 71
alexander.ponten()hotmail.com
Redaktör: Göran Hegborn
073-980 06 00
hegborn()hegborn.se
Elvaposten
Valberedningen: Benkt Sjödahl
070-638 72 57
benkt.sjodahl()blixtmail.se
 
Valberedningen: Sören Martinsson 070-729 77 39    
Valberedningen: Per Graesén      -

Tillbaka till första sidan

Webbmaster
53jorgen()gmail.com