NORDVÄSTRA SKÅNE

 

KUNGL. KRONOBERGS REGEMENTES                         
KAMRATFÖRENING  I  NORDVÄSTRA  SKÅNE.

Årsmöte 12/5 2017 för lokalföreningen i Nvskåne.
Vårt 52:a årsmöte samlade ca 25 medlemmar i Landskrona. Först blev det en guidad visning av
Citadellet som har sitt ursprung från 1500-talet. Därefter avnjöts en god lunchbuffe på Hotell Öresund
och som avslutning avhandlades årsmötet.

Foto: Jörgen Sjöblom

Citadellet i Landskrona från 1549
Våra guider
I väntan
Cellfängelset
Fängelsehålan
Bo Lindberg får tillbaka klubban av Rolf Bjöck
   
Årsmötet

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Historik och verksamhet för
Kungliga Kronobergs Kamratförening i Nv Skåne.

Första försöket att bilda en lokalavdelning i Nv Skåne var en notis i Elvaposten 1960. Det dröjde emellertid till 1965 för att bilda föreningen och då samlades man på Hotell Mollberg i Helsingborg. Från moderföreningen hade major L. Hellemark och kapten B. Remberg anslutit. Mötet samlade 15 deltagare. Den första ordföranden var kapten J. Lindström. Föreningen skulle täcka området Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Ängelholm. Numera ingår även Halmstad.
Sedan dess har föreningen i regel haft 2 träffar per år där numera även våra damer deltar.
Vi är nu mer än 30 medlemmar och har årsmötet på våren samt ett höstmöte. Antingen besöker vi någon intressant plats (historisk eller militär) med guidning eller så har vi föredrag.   Alltid med lunch och trevlig samvaro där vi kronobergare
träffas.
Även moderföreningens årsmöte samt 11-dagen i Växjö tillhör traditionen att
besöka.
Till alla aktiviteter brukar det gå att ordna samåkning.
Vill du medverka eller ha mera information kontakta någon i styrelsen.
Vi ser gärna samverkan från kamratföreningar från andra regementen.


Styrelsen består av:

Ordförande: Bo Lindberg, tel 042 - 28 11 25
Sekreterare: Jan Karlsson, tel 035-12 35 97
Kassör: Alf Eberhardsson-, tel 042 - 12 11 02
Klubbmästare: Lars Flodmark, tel 0431 - 215 67
Ledamot:

Tillbaka till förstasidan