NORDVÄSTRA SKÅNE

Historik och verksamhet för
Kungliga Kronobergs Kamratförening i Nv. Skåne.

Första försöket att bilda en lokalavdelning i Nv Skåne var en notis i Elvaposten 1960. Det dröjde emellertid till 1965 för att bilda föreningen och då samlades man på Hotell Mollberg i Helsingborg. Från moderföreningen hade major L. Hellemark och kapten B. Remberg anslutit. Mötet samlade 15 deltagare. Den första ordföranden var kapten J. Lindström. Föreningen skulle täcka området Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Ängelholm. Numera ingår även Halmstad.
Sedan dess har föreningen i regel haft 2 träffar per år där numera även våra damer deltar.
Vi är nu mer än 30 medlemmar och har årsmötet på våren samt ett höstmöte. Antingen besöker vi någon intressant plats (historisk eller militär) med guidning eller så har vi föredrag.   Alltid med lunch och trevlig samvaro där vi kronobergare
träffas.
Även moderföreningens årsmöte samt 11-dagen i Växjö tillhör traditionen att
besöka.
Till alla aktiviteter brukar det gå att ordna samåkning.
Vill du medverka eller ha mera information kontakta någon i styrelsen.
Vi ser gärna samverkan från kamratföreningar från andra regementen.

Styrelsen består av:

Ordförande: Bo Lindberg, tel 042 - 28 11 25
 070-603 14 14 bofolkelindberg()telia.com
Sekreterare: Jan Karlsson, tel 070-522 67 67 jan.karlsson1935()gmail.com
Kassör: Lars Flodmark, tel 070-729 72 69 lars.flodmark()ektv.nu
Ledamot: Alf Eberhardsson, tel 042 - 12 11 02


INBJUDAN TILL HÖSTTRÄFF 2018.

 

Kungl. Kronobergs regementes kamratförening i nordvästra Skåne inbjuder härmed till
höstträff söndagen den 16 september klockan 13.00.  

Vi samlas i Helsingborg vid Studio H55 och startar med lunch kl.13.30.
 
Klockan 15.00 presenteras Jörgen Hansson och hans nya bok ”VÄLVILJANS TRAGEDI”.
För information om detta se bilagor.
Se hela inbjudan här

Läs mera om boken här.

Anmälan om deltagande samt önskemål om samåkning,
SENAST måndag den 3 september (gärna tidigare).

till:
Lars Flodmark    Ängelholm      tfn 070-7297269 lars.flodmark()ektv.nu
Jan   Karlsson     Halmstad         tfn 0705-226767, jan.karlsson193()gmail.com
Bo   Lindberg     Helsingborg     tfn 070-6031414, bofolkelindberg()telia.com

Givetvis hoppas vi att många deltar, som vanligt med resp. dam/herre.

Även bekantar är välkomna – kanske blivande medlemmar.

Med vänliga Kronobergshälsningar

För styrelsen

Bo Lindberg               Jan Karlsson        Lars Flodmark

Ordförande                        Sekreterare                 kassör                 


Bo F.Lindberg
 070-6031414
042-281125
Kärvegatan 9
256 56 Helsingborg


Årsmöte 2018 med lokalavdelningen i Nv. Skåne.
Text och foto Bo F. Lindberg

Årsmötet genomfördes fredagen den 18 maj i strålande försommarväder. Samlingen vid Trollenäs slott hade hörsammats av 29 medlemmar. Från moderföreningen anslöt Rolf Björk, Anita Ek och Torvald Fransson med hustru Kristina. 
Vi började med kaffe och enklare tillbehör på uteserveringen vid Borgstugans kaffe. Vädret var perfekt och vi beslöt att årsmötet skulle hållas utomhus.
Mötet öppnades enligt tradition av hedersordförande Rolf Björck som därefter lämnade klubban till ordföranden. Regementets marsch ingick naturligtvis i ceremonin och tonerna hördes vida över slottsområdet. Vi hedrade sedan de kamrater som för alltid lämnat oss med en tyst minut.
Styrelseberättelse, resultat och balansräkning m.m. avhandlades stadgeenligt. Ansvarsfrihet beviljades för 2017. Samtliga i styrelsen fick förnyat förtroende. Som ny revisor valdes Bertil Sturesson (efter Eva Fransson). 
Information från moderföreningen hölls av Torvald Fransson.
Efter årsmötet samlades vi på borggården där vår guide, slottsfrun Unni Trolle, hälsade välkommen. Slottet (nära Eslöv) är känt sedan 1300-talet. Det har aldrig varit förstört av de krig som härjat i Skåne, kanske beroende av läget vid sidan om framryckningsvägarna för danska och svenska styrkor. Det unika med ett så gammalt slott är att det ägts av bara två ätter, Thott och Trolle. I mitten på 1500-talet började det nuvarande slottet att byggas av släkten Thott och deras innehav varade till 1682.  Den siste ägaren bytte slottet mot gods i Danmark och lämnade Sverige. Därefter har släkten Trolle varit ägare. I slutet av 1800-talet förvandlades det till ett franskinspirerat renässansslott med praktfull inredning. Intill slottet ligger en romansk kyrka från 1100-talet där båda släkternas gravkor finns.
Det är många historier om slottsspöken m.m. För den intresserade kan information hämtas från internet. Även om de figurer på slottsväggen (troll utan huvud) som kommer från släkten Trolle.
Vår guide slottsfrun Unni Trolle bjöd på en intressant och kunnig förevisning av slottet. Hon berättade mycket initierat om olika besökare och fester som ägt rum under dess historia.
Efter guidningen tog vi oss till Landskrona för lunch på hotell Öresund. En utmärkt buffè med flera rätter och goda tillbehör. Efter trevlig samvaro skildes våra vägar och förhoppningsvis för att ses till höstmötet igen.


ÅRSMÖTET 2018
Morgonfikat
Årsmötet öppnas av hedersordföranden

Guiden informerar om byggnaden

I biblioteket

Hela gruppen
Lunch hotell Öresund
   
   

 

 

 

 

Höstmöte för lokalavdelningen i Nv,Skåne.


Mötet hölls den 10 september 2017 med samling vid Bosjökloster slott.
Vi blev guidade på ett utmärkt sätt av grevinnan J.Bonde som tillhör ägarfamiljen.
Förutom slottet och kyrkan hade vi också tid att se parkanläggningen.
Därefter intogs Ringsjö Wärdshus för ”sill och laxbuffe”.

Text och foto Bo Lindberg.

 
Gänget på slottet.
Vår guid, grevinnan J.Bonde
 
 
Källarvalven
   
 
Slottskyrkan
Ringsjö Wärdshus
 

 


 

 

Årsmöte 12/5 2017 för lokalföreningen i Nvskåne.
Vårt 52:a årsmöte samlade ca 25 medlemmar i Landskrona. Först blev det en guidad visning av
Citadellet som har sitt ursprung från 1500-talet. Därefter avnjöts en god lunchbuffe på Hotell Öresund
och som avslutning avhandlades årsmötet.

Foto: Jörgen Sjöblom

Citadellet i Landskrona från 1549
Våra guider
I väntan
Cellfängelset
Fängelsehålan
Bo Lindberg får tillbaka klubban av Rolf Bjöck
   
Årsmötet

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Aktiviteter under de senaste åren:

2017-09. Höstmöte.  Bosjökloster/guidning, lunch på Ringsjö Wärdshus.

2017-05. Årsmöte.    Landskrona citadell/guidning, lunch på hotell Öresund.

2016-08. Höstmöte.  Skarhults slott/utställning, guidning, lunch på Hurva Gästgivaregård.

2016-05. Årsmöte.    Ängelholms hembyggdspark/ Föredrag av riksdagsman Hans Wallmark
                                      (försvarsutskottet). Besök på museerna, lunchbuffe på Värdshuset.   
                                                                                                               ,
2015-09. Höstmöte.  Krapperups slott/guidning, lunchbuffe på Höganäs saluhall.

2015-05. Årsmöte.     Ängelholms bibliotek/Föredrag av Brigadgeneral Tomas Fjellner och historikern Johan Brinck. 3-rätters jubileumslunch (50 år) i restaurangen

2014-09. Höstmöte.   Råå Sjöfartsmuseum/guidning. Brunchbuffe på Örenäs slott.

2014-05. Årsmöte.      Wikens Hamnkrog/Föredrag av Karl Johan Jargenius om invasionen i Normandie.               
                                       Efter lunchen besökte/guidades vi på Paul Jönska gården och sjöfartsmuseet.

2013-09. Höstmöte.   Beredskapsmuseet/Batteri Helsingborg/guidning. Lunch på Wikens Hamnkrog.
                                       Besök på Sjöfartsmuseet och föredrag om de danska judarnas flykt över Öresund.

2013-05. Årsmöte.      Artillerimuseum i Kristianstad/guidning, lunch på restaurang Aptit.                                       
                                       Årsmöte i A3:s mäss, allt i Stora Kronohuset, Därefter guidning i gamla Kristianstad.

2012-04. Årsmöte.      Ängelholms flygmuseum/guidning, lunch på restaurangskolan. Allt på Valhall Park.

2011-08. Höstmöte.    Garnisonsmuseet i Hässleholm/guidning, lunchbuffe och guidning på Hovdala slott.

2011-05. Årsmöte.      Garnisons-och luftvärnsmuseet i Halmstad/guidning, lunch på restaurang Karl.

2010-08. Höstmöte.    Grafiska museet i Helsingborg/guidning, lunchbuffe på Möllebacken.

2010-04. Årsmöte.       Ljungbyheds Militärhistoriska museum/guidning, lunch på parkhotellet.       

 

                                                                                                                                                                                               


Styrelsen består av:

Ordförande: Bo Lindberg, tel 042 - 28 11 25
 070-603 14 14
Sekreterare: Jan Karlsson, tel 070-522 67 67
Kassör: Lars Flodmark, tel 070-729 72 69
Ledamot: Alf Eberhardsson, tel 042 - 12 11 02

Tillbaka till förstasidan