Medlemskap.

Årsavgiften för medlem är för närvarande endast 150 kronor.
Årsavgiften kan sättas in på Bankgiro 5087-7935

Glöm inte att ange: Namn, adress, postnummer, ort, födelsedata (sex första siffrorna), epostadress, telefon

Medlemsförmåner:
Du får ett eget ex av föreningens tidning Elvaposten 3 gånger per år.
Du kan deltaga i föreningens sammankomster och resor, ofta till subventionerade priser.

 

 

Tillbaka till förstasidan