HISTORIK.

Kunglig Kronobergs Regementes kamratförening bildades vid en särskild fest den 3:dje juli 1938.
Från många, bland annat från före detta indelta knektar och före detta värnpliktiga framställdes önskemål om att bilda en kamratförening. Under dessa förhållanden ansåg regementschefen, överste Gösta Hahr, det lämpligt att sammankalla gamla ”Kronobergare” till en gemensam kamratfest i Växjö den 3:dje juli 1938 för att därvid, om intresse fanns, bilda en förening.
Kanske, har någon frågat sig, varför festen inte i stället kunde äga rum på
gamla Kronobergshed, där huvudparten av gamla stammen och värnpliktiga vapenövats. Denna fråga är fullt motiverad, men orsaken är svårigheterna att där ordna en fest med utspisning och så vidare, när alla byggnader, utom enstaka förråd, rivits.
Förberedelserna för en fest med ett beräknat deltagande av ca 1000 man var mycket omfattande, varför en särskild kommitté fick uppdraget att förbereda festen samt att utarbeta stadgar för en eventuell kamratförening.
I slutet av maj kunde programmet för festen med regementschefens upprop om samling spridas över det område varifrån regementet rekryterade sina värnpliktiga. Samtidigt utsändes en blankett, där man kunde anmäla sitt
deltagande i festen och sitt inträde i föreningen.
Festen genomfördes i strålande sol och regementschefen tog emot sittande
till häst. Nästan 1700 man hade hörsammat kallelsen.
Efter sitt hälsningsanförande ställde regementschefen frågan om de närvarande ville bilda en kamratförening.
Denna fråga besvarades med ett rungande ”JA”.
Därmed var Kunglig Kronobergs Regementes Kamratförening född.
Efter en kort diskussion antogs därefter det utarbetade förslaget till stadgar.

Överste Gösta Hahr blev föreningens förste ordförande.

( Fakta ur Kungl Kronobergs Regementes Kamratförenings årsskrift 1938 )Tillbaka till förstasidan