Möte med Allmänna Försvarsföreningen och Kronobergs regementes Kamratförening.

Text och foto: Lars-Göran Thornell.
Torsdagen den 18 februari besökte brigadgeneral Stefan Andersson oss för att tala över ämnet ” Vad är Nordic Battlegroup och vilken roll spelar den i svensk och europeisk säkerhetspolitik?”
Allmänna Försvarsföreningens ordförande Jan Hyltén-Cavallius hälsade ett femtiotal intresserade välkomna och överlämnade ordet till Stefan Andersson.
Stefan som tjänstgjorde vid I 11 till nedläggningen 1992 har nu utsetts till chef för den kommande stridsgruppen, Nordic Battlegroup 11, som skall kunna sättas in var som helst i världen. Här en kort sammanfattning av Stefans information.
Tidigare har EU varit beroende av USA men nu har man en egen insatsstyrka som skall bestå av drygt 2000 man och innehålla befäl och soldater från Sverige, Norge, Finland, Irland och Estland. Intressant är att Norge som inte är med i EU ändå deltar.
Denna sammansättning av länder ger bland annat multinationalitet, språkliga-kulturella och taktiska skillnader samt styrka genom samarbete.
Samtliga EU:s 27 försvarsministrar är överens om denna insatsstyrka.
Rekryteringen pågår för fullt och Stefan och hans medarbetare försöker träffa så många som möjligt för personliga samtal. Bland annat belyser man riskerna. Två svenska officerare har stupat i Afghanistan och man vill att de sökande verkligen har satt sig in i vad som kan hända samt pratat med anhöriga.
Tidigare grupp, NB 08, har varit nära att sättas in vid några tillfällen, bland annat i slutet av 2007 i Chad (nej, i stället polisinsats) och under 2008 som förstärkning i Kongo (nej av Tyskland).
Redan i oktober 2006 skapades förutsättningarna för en insatsstyrka: liten styrka, hög beredskap (kunna åka 10 dagar efter order), hög rörlighet. För gruppen finns fyra tänkbara scenarion:
¤ Separera stridande parter - genom väpnad strid
¤ Förhindra konfliktspridning (exv Kosovo)
¤ Evakueringsoperationer
¤ Humanitär assistans (exv Haiti)

Av tänkbara insatsplatser är Afrika prioriterat. NBG 11 kommer naturligtvis att ta till vara erfarenheter från NBG 08. Under året kommer staben att öva i juli samt genomföra slutövning med alla inblandade enheter i november.
Vad betyder då uppdraget för Sverige? Framför allt good will:
¤ syns man inte så finns man inte
¤ trovärdig EU-medlemsstat
¤ ökat samarbete ger förmågeutveckling
Slutligen: soldaterna måste ges rätt förutsättningar och måste känna stöd från Sverige.
Efter föredraget serverades kaffe och därefter gavs det tillfälle att ställa frågor.
Avslutningsvis tackade Kamratföreningens ordförande Rolf Björck föredragshållaren för ett informativt och trevligt föredrag samt överlämnade ett ”hemligt paket”.

Brigadgeneral Stefan Andersson.
Några av de förväntansfulla åhörarna
Även under kaffet diskuterades det
Rolf Björck tackar Stefan Andersson.

Tillbaka till förstasidan