BLEKINGE BATALJON

Blekinge Bataljons styrelse: 2020

Ordförande: Jan-Åke Karlsson 072-963 40 90
Sekreterare: Christer Persson 070-552 19 87
Kassör: Jan-Åke Karlsson 072-963 40 90
Ledamot: Jan Jannesson 070-544 86 14
Ledamot: Bengt Stengripe Fågelmara
Suppleant: Ingmar Larsson Sölvesborg


2021
Årsmöte i Penningberget Karlshamn.

2019 och 2020 årsmöten.

Jan-Åke och Christer Persson ledde de bägge årsmötena 2019 och 2020
Efteråt var det dags för fika.
   
   
   
   
   
   

 2019

Julsamlingen på Stiftsgården Södra Hoka för 30:e gången!

Onsdagen den 27 november träffades vi i Södra Hoka hergård.
I entrén blev vi mottagna med glögg och pepparkakor.
Därefter blev det till att ta trappan upp för en inledande stund med musik, sång och tal.
Vi blev en skaplig samling medlemmar som träffades och lysnade på god musik från Blekinge Bataljons musikkår under ledning av Lars-Johan Svensson.

Efter lite julsalmer och Kungl. Kronobergs regemets march så tågade alla ned en trappa för att inmundiga ett väl tilltaget julbord.

På denna länk kan du se och höra musikkåren denna kväll: https://www.facebook.com/torleif.mansson/videos/10212737224260467/?t=32

Text och foto Jörgen Sjöblom + foto från Torleif Månssons telefon.

 

Lars-Johan Svensson blåser Blekinge Bataljons igenkänningssignal
Blekinge Bataljons musikkår
Jan-Åke Karlsson ger order för kvällen
Sill mm.
Mera julmat mm.
Vi njuter av musiken på maten
Lotteridags
Äntligen fick spelet äta!

 

 


 

Blekinge Bataljon, har genomfört sitt 37:e årsmöte.

25 april träffades ett 15 tal medlemar för att genomföra årsmötet i Karlshams museums.

Valen vid stämman blev: Omval av ordförande Jan-Åke Karlsson, sekreterare Christer Persson och nyval av kassör Jan-Åke Karlsson. Till ny styrelseledamot valdes Bengt Stengripe. Omvalen fortsatte med Ingmar Larsson och Jan Jannesson som styrelseersättare. Till revisorer omvaldes Stig Mattsson och nyval av Magnus Karlsson.
Caisa Jannesson omvaldes som ersättare.
Jörgen Sjöblom framförde hälsningar från Moderföreningen samt informerade om kommande verksamhet hos Moderföreningen, såsom resa till Nydala Kloster och Tofta Skans samt om resan till Tyskland, i kronobergarnas spår, till hösten. Mer om årsmötet kommer i Elvaposten.

Årsmötet med ordförande Jan-Åke Karlsson vid bordsändan
Matbordets gosaker lät sig väl smakas.

 

 

 


 

 

Medlemmarna i Kunglig. Kronobergs Regementes Kamratförenings lokalavdelning i Blekinge,
Blekinge Bataljon.

Julsamling på Stiftsgården Södra Hoka

29:e gången
Torsdagen den 29 november 2018

Text Jan-Åke Karlsson

Foto Anders Broman och Jan-Åke Karlsson

Traditionsenligt har Blekinge Bataljon träffats på Stiftsgården Södra Hoka för att avsluta året med en julsamling, för 29:e gången. 35 personer med Blekinge Bataljons Musikkår deltog. Från moderföreningen deltog Jörgen Sjöblom och Anders Broman med respektive. Bataljonspastor var Mats Svensson, kyrkoherde i Rödeby församling och tillika bataljonspastor i 36. Hemvärnsbataljonen. 36. Hemvärnsbataljonen som ska bli traditionsbärare för Blekinge Bataljon.
Vi samlades i salongerna för glögg och pepparkaka.
Samlingssignal blåstes och därefter var det dags för korum på övervåningen. Ordföranden hälsade välkommen. Efter att Lars-Johan Svensson blåst Blekinge Bataljons igenkänningssignal och musikkåren spelat Blekinge Bataljons Marsch genomfördes Parad för fanan. Här fördes Svensk fana, Blekinge Bataljons fana och Blekinge Bataljons Musikkårs fana. Den välkända julpsalmen ”Bereden väg för Herran” inledde Betraktelsen, som bataljonspastorn tagit från Matteus-evangeliet och ”Jesus intåg i Jerusalem”. Mats talade också om ”lilla fastan” eller adventsfastan som varar fram till jul för att mellan jul och påsk övergå till stora fastan.  Därefter spelades och sjöngs ”Gå, Sion din konung att möta” och vi fick Herrens välsignelse. Varefter Nationalsången sjöngs. Anders Broman framförde en hälsning från moderföreningen och meddelanden från moderföreningen och särskilt om nästa års resa till södra Tyskland i Kronobergarnas spår.
Kronobergs Regementes igenkänningssignal blåstes och därefter spelades Kronobergs Regementes marsch.
  Matsignal blåstes och det var dags att angripa det hemlagade julbordet. Musikkåren spelade kända låtar och tallrikarna byttes efter hand ut mot nya med ännu mer julmat. En och annan ”kronobergare” slank också ner. Vid kaffet såldes ett lotteri med många fina vinster. Minnen från Kunglig Kronobergs Regemente berättades och kändes igen.
  Traditionsenligt avslutades julsamlingen med Tapto. Ännu ett år är över i Blekinge Bataljons verksamhet.

FANBORGEN
Ordförande Jan-Åke Karlsson introducerar oss inför kvällen
Lars-Johan Svensson blåser Blekinge Bataljons igenkänningssignal
Blekinge Bataljons sextett underhöll oss.
Julsalmer sjunges.
Nationalsången
Kyrkohede/batpastor Mats Svensson höll kvällens andaktsstund.
Vi låter oss väl smaka på julbordet.
Jan-Åke tackar kökspersonalen för maten.
TAPTOO

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 


2016

Julsamling på Södra Hoka Ungdomsgård 27:e gången

Torsdagen den 24 november 2016 kl. 18.30


Text: Jan-Åke Karlsson
Foto: Jan-Åke Karlsson

Traditionsenligt har Blekinge Bataljon träffats på Stiftsgården Södra Hoka för att avsluta året med en julsamling, 27:e gången här. Ett drygt 30-tal personer med Blekinge Bataljons Musikkår deltog. Från moderföreningen deltog Karl-Johan Krantz och Bo Waltersson. Bataljonspastor var Mats Svensson, kyrkoherde i Rödeby församling och tillika bataljonspastor i 36. Hemvärnsbataljonen.
Vi samlades i salongerna för glögg och pepparkaka.
Samlingssignal blåstes och därefter var det dags för korum på övervåningen. Ordföranden hälsade välkommen och en tyst minut hölls för bortgångna kamrater. Efter att Lars-Johan Svensson blåst Blekinge Bataljons igenkänningssignal och musikkåren spelat Blekinge Bataljons Marsch genomfördes Parad för fanan. Här fördes Svensk fana, Blekinge Bataljons fana och Blekinge Bataljons Musikkårs fana. Den välkända julpsalmen ”Bereden väg för Herran” inledde Betraktelsen, som batal-jonspastorn tagit från profeten Jesajas och ” Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus”. Därefter spelades och sjöngs ”Gå, Sion din konung att möta” och vi fick Herrens välsignelse. Karl-Johan Krantz framförde meddelanden från moderföreningen och särskilt om nästa års resa till Polen. Ordföranden Jan-Åke Karlsson upplyste om att nästa år firar Blekinge Bataljon 35 år.
Kronobergs Regementes igenkänningssignal blåstes och därefter spelades Kronobergs Regementes marsch.
Matsignal blåstes och det var dags att angripa det hemlagade julbordet. Musikkåren spelade kända låtar och tallrikarna byttes efter hand ut mot nya med ännu mer julmat. En och annan ”kronobergare” slank också ner. Vid kaffet såldes ett lotteri med många fina vinster. Minnen från Kunglig Kronobergs Regemente berättades och kändes igen.
Traditionsenligt avslutades julsamlingen med Tapto framför Stiftsgården i stjärnors och facklors sken. 

Ännu ett år är över i Blekinge Bataljons verksamhet.

FANBORGEN
Bataljonspastor Mats Svensson
Karl-Johan Krantz från moderföreningen
     

 


 


Årsstämma 2016 med Blekinge Bataljon
Text: Jan-Åke Karlsson
Foto: Jan-Åke Karlsson

  Vår 34:e årsstämma har hållits i Frivilligberget i Karlshamn.
  Ordföranden öppnade stämman med att hälsa de 14 närvarande välkomna samt särskilt välkommen till Moderföreningens vice ordföranden Ebbe Fröberg med hustru.
Parentation hölls för under året avlidna medlemmar.
  Av verksamhetsberättelsen för 2015 framgår:
  att förra årsstämman hölls i Frivilligberget med moderföreningens nye ordförande Karl-Johan Krantz och vice ordföranden Ebbe Fröberg som gäster. Ordföranden Jan-Åke Karlsson tilldelades Kunglig Kronobergs Regementes Kamratförenings guld-medalj.
  Vid firandet av Sveriges Nationaldag i Karlshamn deltog ordföranden och Egon Strömberg i fanmarschen från torget till Rosengården, där flera kronobergare hade slutit upp för firande.
 På resan ” I Kronobergarnas spår” till Estland och Lettland deltog 5 medlemmar från bataljonen.
  En kamratresa tillsammans med Försvarsutbildarna Karlshamn har gjorts till Tykarps-grottan utanför Hässleholm och Fordonsmuseet i Hässleholm. Det mest uppskattade var tårtbuffén efter lunchen på Golfkrogen.
  Vid firandet av I11-dagen i Växjö var bataljonen representerad.
   Året avslutades med traditionell julsamling på Södra Hoka. Detta var 26:e gången. Vi var 37 deltagare med Blekinge Bataljons Musikkår i spetsen, bataljonspastor Mats Svensson och Harald Sandberg från moderföreningen.
  20151231 var vi 73 medlemmar i kamratföreningen Blekinge Bataljon.
  Valen vid stämman blev: Omval av ordföranden Jan-Åke Karlsson, sekreteraren Christer Persson och kassören Magnus Karlsson. Omvalen fortsatte med Ingmar Larsson och Jan Jannesson som styrelseersättare. Till revisorer omvaldes Leif Isaksson och Stig Mattsson med Egon Strömberg som ersättare.
  Ebbe Fröberg informerade om planerna för 2017 års resa ”I Kronobergarnas spår”.
  Därefter samlades deltagarna i matsalen, där en kvällssupé intogs och många minnen från I11 berättades.

Revisionsberättelsen läses
Ebbe Fröberg berättar om kommande resa till Polen
   
   

 

 
Årsstämma med Blekinge Bataljon
Text: Jan-Åke Karlsson
Foto: Jan-Åke Karlsson och Christer Persson

Vår 33:e årsstämma har hållits i Frivilligberget i Karlshamn.
Ordföranden öppnade stämman med att hälsa de 14 närvarande välkomna samt särskilt välkommen till Moderföreningens ordförande Karl-Johan Krantz och vice ordföranden Ebbe Fröberg. Parentation hölls för under året avlidna medlemmar.
Av verksamhetsberättelsen för 2014 framgår:
att förra årsstämman hölls i Frivilligberget med moderföreningens nye ordförande Karl-Johan Krantz och vice ordföranden Ebbe Fröberg som gäster.
Kamratföreningen har varit inbjuden till ”Försvarsforum” på Stadsteatern i Karlshamn.
Denna försvarsupplysningskväll arrangerades av Försvarsutbildarna, Allmänna Försvarsföreningen och Kungliga Krigsvetenskapsakademien.
Vid firandet av Sveriges Nationaldag i Karlshamn deltog ordföranden och Egon Strömberg i fanmarschen från torget till Rosengården, där flera kronobergare hade slutit upp för firande.
Ett tiotal medlemmar deltog i Försvarsutbildarna Karlshamns resa till Töjhuset i Köpen-hamn. Trots att det spöregnade i Köpenhamn så var humöret på topp.
Vid försvarsupplysningskväll 13:e sept. berättade mj Lars Näslund om sin tjänst vid EUTM-S i Uganda. Kvällen avslutades med att Försvarsutbildarna Karlshamn bjöd på ärtsoppa.
39 deltagare med Blekinge Bataljons Musikkår firade traditionsenligt julsamling på Södra Hoka Ungdomsgård, för 25-e gången. Efter korum, underbar musik och god mat avslutades en traditionsfull kväll med korum i facklors sken och därmed även årets verksamhet.


Valen vid stämman blev: Omval av ordföranden Jan-Åke Karlsson. Det blev även omval av sekreteraren Christer Persson och kassören Magnus Karlsson. Omvalen fortsatte med Ingmar Larsson och Jan Jannesson som styrelseersättare. Till revisorer omvaldes Leif Isaksson och Stig Mattsson med Egon Strömberg som ersättare.
Karl-Johan Krantz utdelade moderföreningens förtjänstmedalj i guld till ordföranden Jan-Åke Karlsson.
Därefter samlades deltagarna i matsalen, där en kvällssupé intogs och många minnen från I11 berättades.

Karl-Johan Krantz Jan-Åke Karlsson (Föreningens guldmedaljör) och Ebbe Fröberg
Samkväm i Berget

 
 

 

Årsstämma med Blekinge Bataljon
Text: Jan-Åke Karlsson
Foto: Jan-Åke Karlsson

Vår 32:a årsstämma har hållits i Frivilligberget i Karlshamn.
Ordföranden öppnade stämman med att hälsa de 18 närvarande välkomna samt särskilt välkommen till Moderföreningens nye ordförande Karl-Johan Krantz och vice ordföranden Ebbe Fröberg.  En tyst minut hölls för under året avlidna medlemmar.
Av verksamhetsberättelsen framgår att årsstämma hölls i Frivilligberget med moder-föreningens hedersordförande Jan Hyltén-Cavallius med hustru som gäster. Det blev omval på samtliga poster.
På kamratträffar under året har olika teman behandlats. På våren berättade Leif-Owe ”Hubbe” Hubertsson om ”Pärlor i Västindien”. Drygt 40 personer från Bataljonen, Karlshamns Lottakår och Karlshamns FBU-förening deltog.
Under hösten visades en dvd om firandet av 300-årsdagen av slaget vid Gadebusch, ”Schwedenschlacht bei Gadebusch”. I december 1712 vann Sverige under ledning av Stenbock en stor seger över främst danskarna. Kvällen avslutades med ärtsoppa. 32 personer deltog från Bataljonen och Karlshamns FBU-förening.
Karl-Johan Ebbe

Karl-Johan Krantz och Ebbe Fröberg från modeförening

Kamratföreningen har deltagit i fanmarsch och fanborg vid firandet av Sveriges Nationaldag i Rosengården i Karlshamn.
44 deltagare med Blekinge Bataljons Musikkår firade traditionsenligt julsamling på Södra Hoka Ungdomsgård. Efter korum, underbar musik och god mat avslutades en traditionsfull kväll med korum i facklors sken och därmed även årets verksamhet.
Valen vid stämman blev: Omval av ordföranden Jan-Åke Karlsson. Det blev även omval av sekreteraren Christer Persson och kassören Magnus Karlsson. Omvalen fortsatte med Ingmar Larsson och nyval av Jan Jannesson som styrelseersättare.
Till revisorer omvaldes Leif Isaksson och Stig Mattsson med Egon Strömberg som ersättare.
Härefter samlades deltagarna i matsalen, där en kvällssupé intogs.

Blekinge Bataljons styrelse: 2014

Ordförande: Jan-Åke Karlsson Lindblomsvägen 127, 372 33 Ronneby 0457-177 43
Sekreterare: Christer Persson Axvägen 19 37453 Asarum 0454-32 19 87
Kassör: Magnus Karlsson Näckstigen 3 37291 Ronneby 0457-40473
Ledamot: Jan Jannesson Puktörnevägen 2 A  294 37 Sölvesborg 0705-448614
Suppleant: Ingmar Larsson Skogsvägen 26 29433 Sölvesborg

     


Kunglig Kronobergs Regementes Kamratförening i Blekinge, Blekinge Bataljon, 30 år, kort historik
Av Jan-Åke Karlsson

Vid ett styrelsemöte med moderföreningen i Växjö 1981 framförde Erik Dahlkvist ett förslag om att man skulle undersöka möjligheterna att bilda lokalavdelningar i Kristianstad och Karlskrona. I Karlskrona hade Karlskrona Grenadjärer funnits. I11K hade funnits på Rosenholm och det fanns en infanteristab som till stor del rekryterades från I11. Dessutom hade Blekinge under många år varit upptagnings-område för rekryter till I11. Det borde alltså finnas god grogrund för en stark förening i Blekinge. Ovan nämnda Erik Dahlkvist och Arne Park fick i uppdrag att undersöka intresset.
Den 16 november 1981 sände ordföranden i Regementets Kamratförening,
öv Sven Skeppstedt, en förfrågan till ett antal Kronobergare i Blekinge om man var intresserade av att bilda en lokalavdelning i Blekinge.
Den 1 april 1982 kallade öv Sven Skeppstedt till möte på F17. Här utsågs en interimsstyrelse för bildandet av en lokalavdelning i Blekinge.

Ordförande: Bo Råsbäck
Övriga ledamöter: Folke Folbert – Karlskrona
Arne Månsson – Ronneby
Stig Persson – Karlshamn
Rolf Nilsson – Sölvesborg
och Erik Dahlkvist från moderföreningen.

Inbjudan skickades ut till Kronobergare i Blekinge om ett sammanträde på F17 den 27 maj 1982. Denna sammankomst på flygflottiljen gav ett fint gensvar, om vilket man bl.a. kan läsa i lokalpressen. I flottiljens officersmäss, som ligger vid den gamla lägerplatsen på Bredåkra Hed, såg Blekingeavdelningen sin första styrelse som bestod av:

Ordförande Stig Persson Asarum
Sekreterare Folke Folbert Karlskrona
Kassör Bo Råsbäck Alltidhult Olofström
Suppleant Rolf Nilsson Sölvesborg
Suppleant Arne Månsson Ronneby

Detta blev enligt öv Sven Skeppstedt en styrelse som arbetade fram Blekingeavdelningen till att vara en av de mer framträdande lokalavdelningarna.
Ganska snart hade styrelsen klart för sig hur man skulle arbeta, att bjuda kamraterna på något speciellt när man träffades.
Första gången det talas om musik vid kamratträffarna är i protokoll av den 22 november 1984. Det var då signalgivaren Magnus Eriksson nämns. Redan året efter skulle Magnus avlösas av Lars-Johan Svensson.
Under 1985 aktualiserades frågan om uppsättande av Blekinge Bataljons Musikkår med Lars-Eric Andersson. Lars-Eric var mycket intresserad av detta, eftersom han redan ägnat tid åt att forska om Blekinge Bataljons Musikkår. Under 1987 blev denna Blekinge Bataljons Musikkår verklighet.
Under vintern 1985 togs frågan upp i styrelsen om att organisera Blekinge-avdelningen i kompanier efter modell från lokalavdelningen i Stockholm. I Blekinge hade vi ju i slutet av seklet haft Blekinge Bataljon, I30, på Bredåkra Hed. Detta förslag togs upp vid årsmötet 25 april 1985 och godkändes i sin helhet och därmed fick kamratföreningen namnet Blekinge Bataljon.
Till kompanichefer utsågs:

Karl-Erik Lang Sölvesborg
Georg Abrahamsson Karlshamn
Bertil Olsson Karlskrona
Olofström och Ronneby blev vakanta.

Vid årsmötet 1987 meddelade ordföranden att den nybildade musikkåren skulle kläs upp i tidsenliga uniformer.
Vid årsmötet 1988 meddelades att ett eget standar skulle tas fram.
På styrelsemöte 18 oktober -93 beslöts att ta fram en egen fana vilken levererades under 1994.

Under 90-talet har arbetats med att ta fram en historiebok om Blekinge Bataljon, I30, verksamt under 1886-1902. Ett beväringsförband som mesta tiden var förlagt till Bredåkra Hed. Förbandet uppgick i Karlskrona Grenadjärregemente 1902. För de grundläggande studierna till denna historik svarar Sigvard Carpenfeldt med bistånd av bl.a. Lars-Erik Andersson. Redaktör och bearbetning fil.lic. Peter Danielsson. Boken fanns till försäljning vid vår julsamling på Södra Hoka 2002.

Föredrag har under åren genomförts på hemmaplan liksom studiebesök på militära förband i närområdet. Inte att förglömma vår traditionsenliga julsamling på Södra Hoka med korum, musikkår, julbord och tapto.
Men vi hade inte firat 30 år om inte våra medlemmar hade funnits. Det är tack vare dessa, som under åren har samlats till kamratträffar i bataljonens regi eller tillsammans med KA2- och F17s kamratföreningar och Flottans Män i Karlshamn som verksamheten kunnat fortgå. På senare år har kamratträffarna skett i samarbete med Försvarsutbildarna i Karlshamn.
Minnena och historierna från I11 har stärkt samhörigheten i kamratföreningen.
Så som ordföranden Stig Persson i § 11 i kamratföreningens första protokoll lovade: Jag och övriga i styrelsen lovar att vi på allt sätt kommer att arbeta för att befästa och utvidga den känslan av kamratskap och samhörighet, som är utmärkande för Kronobergare.


30-årsjubileum och årsmöte med Blekinge Bataljon
Av Jan-Åke Karlsson

Kunglig Kronobergs Regementes kamratförening i Blekinge, Blekinge Bataljon, har hållit sitt 30:e årsmöte med jubileum på Solsta Towers i Asarum, en solig majeftermiddag. Samlingen inleddes med en välkomstdrink. Ordföranden Jan-Åke Karlsson hälsade välkommen till 20% av medlemskadern och inledde med en kort historik över kamratföreningen.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes. Verksamhetsberättelsen för 2011 genomgicks rubriksvis, där man kunde konstatera att föreningen under året fortsatt sitt arbeta med att bevara Kunglig Kronobergs Regementes traditioner. Tre kamratträffar har tillsammans med Försvarsutbildarna i Karlshamn genomförts i Frivilligberget. Nostalgikväll ”Så minns jag mitt I11”, ”Bevarande av militära traditioner” med Sixten Svensson samt Ulf Olsson, tekniker på F17, som berättade om F17s deltagande i NATOs flygövervakning av Libyen, från den amerikanska marinflygbasen Sigonella på Sicilien. Föreningen deltog i fanmarsch och fanborg vid firandet av Sveriges Nationaldag i Karlshamn. Tre medlemmar deltog i resan ”I Kronobergarnsa spår” som första veckan i september gick till Polen. Årsmötet hölls i Frivilligberget. Året avslutades traditionsenligt med Julsamling på Södra Hoka. Här deltog 35 personer med Blekinge Bataljons Musikkår i spetsen vid korum och julbord. Bataljonspastor var pastorsadjunkt Joakim Persson.
Efter att den avgående styrelsen fått ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret gjordes följande val: Jan-Åke Karlsson omvaldes till ordförande. Till styrelseleda-möter omvaldes Christer Persson, sekreterare, och Magnus Karlsson, kassör, och till styrelsesersättare omvaldes Arne Holmqvist och Ingmar Larsson. Till revisorer omvaldes Leif Isaksson och Stig Mattsson och till revisorsersättare omvaldes Egon Strömberg.
Ordföranden tackade för förtroendet för styrelsen att än en gång få leda Bataljonen under ytterligare ett år och förklarade årsmötet för avslutat.
Årsmötet och jubileet avslutades med att Kamratföreningen bjöd på en delikat middag.Torsdagen den 1 november kl. 18.30 i Frivilligberget i Karlshamn

Bengt Johansson visar filmen från Ceremonin på I11, Kronobergs regemente, år 1992,
då grundutbildningen upphörde enligt 1988 års försvarsbeslut.
Regementet reducerades till att omfatta endast en försvarsområdesstab.

Föranmälan göres till Christer 0454-321987 senast
25 oktober, så vi vet hur mycket ärtsoppa vi ska koka.

Hämta inbjudan här.


Kamratträff med Blekinge Bataljon
Text och foto: Jan-Åke Karlsson


En regnig torsdagkväll i november träffades medlemmar från Blekinge Bataljon och Karlshamns FBU i Frivilligberget för att se den DVD som spelades in med anledning av nedläggningen av värnpliktsutbildningen på Kunglig Kronobergs Regemente 1992. Bengt Johansson var initiativtagare till kvällens kamratträff. Drygt 20 personer hade anammat inbjudan.
Filmen visar avsnitt med verksamhet från I11 under det sista utbildningsåret för värnpliktiga. Här finns även ceremonin från den ödesdag när Regementets fana överlämna till CA.
Det var enligt 1988 års försvarsbeslut som grundutbildningen av värnpliktiga upphörde vid regementet 1992, då regementet reducerades till att omfatta endast en försvarsområdesstab.
Genom försvarsbeslutet 1996 kom regementet att avvecklas i sin helhet den 24 augusti 1997 och dess försvarsområdesstab kom under namnet Kronobergsgruppen att integreras i Jönköpings försvarsområde (Fo 17), som namnändras till Smålands försvarsområde (Fo 17).
Den regniga torsdagskvällen avslutades med ärtsoppa med tillbehör. Det fanns även varm Karlshamnspunsch till de som så önskade.


 

 


2009

Lördagen den 28 november kl.1800
Julsamling på Södra Hoka


Ett fyrtiotal medlemmar med vår musikkår i spetsen har traditionsenligt samlats på Södra Hoka för att avsluta året med korum, julbord och tapto. Från Moderföreningen i Växjö deltog Jörgen Sjöblom. Ny bataljonspastor var Komminister Alve Svensson från Asarums församling. Detta med korum var dock inget nytt för Alve, som är bataljonspastor i 151. Hvbat i Blekinge.
Efter glögg och tillbehör ljöd samlingssignalen och vi samlades till korum. Bataljonspastorn talade över 1:a Advents text om Jesus ankomst till Jerusalem. En konungs ankomst ridande på en åsna.
Efter psalmsång och musikkårens spelande av igenkänningssignaler och marscher för både Blekinge Bataljon och Kronobergs Regemente ljöd matsignal.
Ett välsmakande julbord, till vilket man kunde få en kronobergare, avåts under julmusik från musikkåren. Kaffe dracks i salongerna under trevlig samvaro och tiden gick snabbt till kvällens avslutning.
Tapto i facklor sken, och duggregn, genomfördes framför den pampiga mangårdsbyggnaden på Södra Hoka. Under önskan om God Jul och Gott Nytt År skingrades kamraterna för denna gång.

Text och foto Jan-Åke Karlsson

Blekinge Bataljons musikkår
Komminister Alve Svensson
Jörgen Sjöblom
Julbordet med dess vänner
Musikkåren spelade under måltiden
Tapto i facklors sken, och duggregn, genomfördes
 
   

 

Blekinge Bataljons styrelse: 2014
Ordförande: Jan-Åke Karlsson Lindblomsvägen 127, 372 33 Ronneby 0457-177 43
Sekreterare: Christer Persson Axvägen 19 37453 Asarum 0454-32 19 87
Kassör: Magnus Karlsson Näckstigen 3 37291 Ronneby 0457-40473
Ledamot: Jan Jannesson Puktörnevägen 2 A  294 37 Sölvesborg 0705-448614
Suppleant: Ingmar Larsson Skogsvägen 26 29433 Sölvesborg

Klicka för större bild.
Bild: Musikkåren

Här hittar du en länk till musikkåren

E-postadress: jan-ake.karlsson@blixtmail.seTillbaka till förstasidan