Årsmötet 1/3-2003 På mässen, gamla I11

 

Kronobergarnas Drillcorps spelade
för oss
Kronobergarna
Ordförande Jan Hyltén-Cavallius och sekreteraren Stefan Sjöstrand

Bronsmedaljör
Jan Brandstedt

Årets stipendiat
Lars-Göran Thornell
Gunnar Hylten-Cavallius dekoreras
Stefan Sjöstrand håller föredrag om sin tid i Litauen 2001-2003
Mötesdeltagare1
Tommy Adolfsson, Kurt Stålmark och Tage Andersson
 
Avgående ordförande Jan Hyltén-Cavallius avtackas av Vice ordförande Bengt-Göran Svensson
Nya ordförande
Inge Sandahl
     
     

Tillbaka till förstasidan