AKTUELLA BILDER 2023

Den 1 juni träffades medlemmarna på Kronobergshed och bjöds på fika i sommarsolen.

Efter fikat bjöd Jörgen Sjöblom på en rundvandring i det gamla läget och berättade vad som fanns och som har funnits.
Sedan bar det av till café gammeldags på Bergkvara där vi intog lunch.

Gården ägs och drivs av Nils Posse som berättade om sina planer över Bergkvara gård.
Håkan Nordmark från Kulturparken Småland, berättade livligt om Bergkvara slottsruin och dess tillkomst och fall.
Foto: Jörgen Sjöblom och B-G Svensson


Vi bjöds på förmiddagskaffe på heden och vi lät oss väl smaka! Över den gamla bebyggelse har man dragit stora vägen i dag.
Jörgen Sjöblom guidade på Kronobergshed Lunch på café gammeldags på Bergkvara Nils Posse och Håkan Nordmark var guider på Bergqvara ruin
  Nils Posse och Håkan Nordmark Här tacka Thorwald Håkan Nordmark för en underhålland stund

 Årsmötet hölls i Smålands museums lokaler i Växjö.
58 medlemmar hade hörsammat kallelsen och allt inramades av Kronobergarnas musikkår som spelade i foajen.
Foto: Jörgen Sjöblom

 

 

84 åriga Levi Loby håller i bastonerna sedan musikkåren startade. Ordförande Harald Sandberg tackar musikkåren för ett väl genomförd konsert. Harald tackade även flickorna i receptionen för att vi fick vara på museet.
Harald Sandberg och Stefan Sjöstrand. Vi blev 58 deltagare på mötet.  
Ordförande Harald Sandberg delade ut föreningens bronsmedalj till Mikael Svensson och Rune Olsson Medaljörerna fick behänga varandra pga. Haralds tillfälliga handikapp. Ordförande Harald delade ut föreningens bronsmedalj till Christian Braw och Kjell Göthe
Ebbe Fröberg berättade om Åsas historia och delade ut föreningens vapensköld. Ebbe och Åsa Åsa Fors Johnsson har hjälpt föreningen med alla bokningar till våra resor.

Vår valberednings ordförande i många år Klas-Erik Sturesson avtackades av Jan Hyltén Cavallius Matkön är lång.  
 
  Magnus Frisk berättade och visade bilder från sin FN-tjänst i Mali 2021-2022  

 


AKTUELLA BILDER 2022

Vi som åkte med kamratföreningen till Litauen och Lettland.
Fotot taget i Daugavpils fästning den 30 augusti.
Foto: Jörgen Sjöblom

 

Daugavpils  
   

 


Årsmötet den 19 mars

Flera bilder kommer i Elva Posten

'Foto: Jörgen Sjöblom

 

Kronobergarnas musikkår spelade för oss. Här kan ni lyssna på regementets marsch https://www.facebook.com/jorgen.sjoblom.3/videos/1042674279795100
Lite snack före årsmötet
Musik njutare.
B.G. Thorvald och Stefan.
Två hedersmedlemmar, Rolf Björck och Jan Hultén Cavallius
Ordförande Harald Sandberg och sekreterare Stefan Sjöstrand
Två bronsmedaljörer Bo Lindberg och Hans Sjögren
En silvermedaljör Kjel Bengtsson
Ebbe Fröberg utnämmdes till hedersmedlem
Omvald och dekorerad ordförande Harald Sandberg
   
   

 


 

ELVADAGEN 2021

Inleddes på Tegnérkyrkogården med kransnedläggning och en tyst minut vid bröderna Nilsson grav och fortsatte därefter på regemente med flagghalning med efterföljande ärtsoppa.
C. Kalmar/Kronobergsgruppen
höll därefter ett föredrag om läget.

Karl Johan och Anders.
Tommy och Christian.
Hans,Torwald och Tommy.
Regnet faller.
Signalgivaren.
Harald Sandberg höll ett anförande.
Minnesstenen.
Delar av.
Kanslihuset med örlogsflaggan.
Hans, Benny och Klasse.
Ingemar, Tommy, Karl Johan och Göran.
Hedersrullorna.
C-Krag Övlt. Patrik Råberg.
Flagghalning.
Ärtsoppa på menyn.
Jan, Bengt Göran, Klasse, Bo och Bosse.
C. Krag Övlt. Patrik Råberg.
Trogna lyssnare.

 


Årsmötet den 23 oktober

Flera bilder kommer i Elva Posten

'Foto: Jörgen Sjöblom

Kronobergarnas musikkår spelade som vanligt
Sven Runesson och Tommy Karlsson medaljerades av ordförande Karl Johan
Vi blev en stor skara medlemmar på mötet.
Karl Johan Krantz och Stefan Sjöstrand höll i mötet.
Anders Broman, Ebbe Fröberg och Christer Henriks avtackas efter många år i styrelsen
Karl Johan Krantz välkomna den nye ordföranden Harald Sandberg
Avgående ordförande Karl Johan Krantz håller ett tacktal.
Samuel Plamblad höll ett framförande om flyktingströmmen i Kronoberg efter 1945 års krigsslut.
Lars Flodmark och Bo Lindberg från lokalavdelningen i nordvästra Skåne.
Christer Henriksson och Inga-Lill Nilsson
   
   

 


 

Den 26 augusti besökte föreningen byn Håramon och Bertil Olssons Soldattorp nr 127 Östra Albo kompani Vislanda.
Det var 42 glada miner (trots ett ihållande regn) som först inmundigade kaffe och fralla. Därefter berättade Bertil historier om sitt soldattorp.
I samband med detta tilldelades Bertil galonen för Korpral av fd. Öv. Jan Hyltén-Cavallius.
Tre före detta kompanichefer var närvarande, Jan-Erik Berg, Bo Waltersson och Karl Westman.
I en lång caravan av bilar bar det iväg till Piggeboda kvarn där Anna Greta Menne berättade om sitt soldattorp Vångsnäs 110 på Norrvidinge kompani.
Vi avslutade dagen med en god lunch och berättelse om kvarnen.
Foto och text Jörgen Sjöblom

Samling vid Vislanda kyrka inna det blev kolonnkörning till Håramon
Ebbe var först ut på plats.
Paraply var ett måste denna dag.
Tre kaffeutdelare
Två kaffesugna!
Bertil Olsson berättar om sitt soldattorp och dess soldater.
De tre före detta kompanicheferna deltog. Jan-Erik Berg, Bo Waltersson och Karl Westman.
Inne i soldattorpet var det mönstring på gång.
Vi närmar oss Piggeboda kvarn.
Anna Greta Menne berättar om sitt soldattorp.
Vi lyssnar!
Matkön!
Äntligen mat!
Storgäddan i Piggeboda!

 


AKTUELLA BILDER 2020

ELVADAGEN inleddes på Tegnérkyrkogården med kransnedläggning och en tyst minut vid bröderna Nilsson grav

Corona avstånd
Corona avstånd
Classe
Ebbe
Rolf
Ingemar
Rolf
Ingemar
Karl
Några av medlemmarna + C-krag Övlt. Patrik Råberg
Carl-Johan håller ett anförande


Klockan 11.00 var det samling framför kanslihuset vi blev ett 30-tal närvarande ledda av nya C-krag.

 

Kanslihuset
C-krag Övlt. Patrik Råberg
Corona avstånd
Personal ur Krag.

 

 

Årsmöte den 16 mars.

Årsmötet hölls på Smålands Museúm.

Dagen inleddes som vanligt, med att Kronobergarnas musikkår underhöll och avslutade med regementets marsch.
Därefter delade ordföranden Karl Johan Krantz ut kamratföreningens silvermedalj till Levi Loby i musikkåren.

Levi har varit med alla spelningar för kamratföreningen genom åren. Här kan du se och läsa mer om musikkåren.

Inne i möteslokalen, hade ett fyrtiotal medlemmar anslutit sig. För att komma trots påbudet att vara försiktiga i dessa Coronatider.
Ordföranden, Karl Johan Krantz, hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Till ordförande för år 2020 omvaldes Karl Johan Krantz.

Till styrelsmedlemmar omvaldes Stefan Sjöstrand, Tommy Adolfsson och Kjell Bengtsson.
Till suppleanter i styrelsen omvaldes Christer Henriksson och Mikael Svensson.
Medlemsavgiften beslutades bli oförändrad (150: - SEK).
Föreningens silvermedalj utdelades till Bo Waltersson.
Mer om mötet kommer i Elva-posten

Efter årsmötets avslutning gästtalade överste Jonas Karlsson, chef för Hemvärnets stridsskola (HVSS) Om Hemvärnets utveckling från 1940- till nutid.

Efter enskild marsch till 4 krogar. I starkt solsken intogs en välsmakande buffe.
www.4krogar.se/

Kronobergarnas musikkår underhöll.
Några lyssnare.
Levi Loby tackar för sin medalj.
Innan alla kommit på plats.
Ordförand Karl Johan Krantz
Bo Waltersson tackar för medaljen
Dagens föredragshållare överste Jonas Karlsson INFSS
Temat var Hemvärnet då och nu.
Innan maten kom på bordet.

 


Elvadagen. 11 november 2019.

Började med kransnedläggning på Tegnérkyrkogården och bröderna Nilssons grav.
Ett trettital kamrater hade samlats och ordförande Karl Johan Krantz höll tal

Dagen fortsatte med minnesstund – vid I 11 kanslihus. Där korumslag och regementets igenkänningsignal spelades medans flaggan gick ned på halv stång. Vi var närmare nittio närvarande vi ceremonin.
Därefter blev det lunch, med ärtsoppa och pannkakor.

Efter lunchen samlade alla en trappa upp i konferensrummet "Majoren" där ordförande Karl Johan Krantz delade ut kamratföreningens guldmedalj till Carl Erik Carlberg Malmö.
Sedan höll generalen Stefan Andersson ett föredrag om sin syn på FN-missionen i Mali.

FOTO: Jörgen Sjöblom

 

Samling.
Församlade bröder.
Karl Johan Krantz höll ett anförande.
Bröderna Nilssons gravsten.
Anders Gustafsson blåste i hornet
Örlogsflaggan hissad på kanslihuset.
John Ottosson och Lennart Holm
Anders Gustafsson och Christian Lundqvist
Övlt. Laksjö
General Stefan Andersson och kanslihuset
Ärtsoppan
Lät sig väl smaka.

I stora konferensrummet över gamla matsalen hade ett 90-tal åhörare samlats

Carl Erik Carlberg Malmö, tilldelades kamratföreningens guldmedalj av ordförande Krantz.
General Stefan Andersson berättade om sin tid som chef för FN-styrkan i Mali
Generalen avtackas av Thorwald Fransson

 

 

 


Vårutflykten 23 maj

Gick till Nydala kloster, Tofta skans, Stenhusholmen, Toftaholm herrgård och Ljungbergsmuseet i Ljungby.
Resan samlade 42 deltagande + Morgan Hjalmarsson med sin buss.

Karl Johan Krantz var dagens guide.

FOTO: Jörgen Sjöblom

Fika på Nydala Café
Undan eller kull
John o Brita Ottosson gifte sig i kyrkan 1956
Nydala klosterkyrka
Tofta skans embarkeras
Inne på skansen berättade Karl Johan om dess betydelse.
Debarkering från skansen
Stenhusholmen
Stenhusholmen
Lisa, Brita, John och Folke på Toftaholms herrgård.
Samling vid Ljungbergs museet i Ljungby.
Guidning
Även Ljungbergs hus var färg glada
Morgan, Anders och Karl Johan
Marita Sjöblom och Maj-Lis Magnell
Karl Johan tackas för sin fina guidning av Göra Hegborn med en stridsanka.

 

 

 

 


 

Årsmöte den 16 mars.

Årsmötet hölls på Smålands Museúm.

Dagen inleddes, som vanligt, med att Kronobergarnas musikkår underhöll och avslutade med regementets marsch.

Inne i möteslokalen, hade ett femtiotal medlemmar anslutit sig.
Ordföranden, Karl Johan Krantz, hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Till ordförande för år 2019 omvaldes Karl Johan Krantz.
I styrelsen avgick, Elvapostens redaktör sedan 20 år, Lars-Göran Thornell.
Ny redaktör blir Göran Hegborn, stöttad av Stefan Sjöstrand och Harald Sandberg.

Till ordinarie styrelseledamot valdes Bo Waltersson och som suppleant Mikael Svensson, vilken idag jobbar på Kalmar/Kronobergsgruppen.

Medlemsavgiften beslutades bli oförändrad (150: - SEK).

Avgående redaktör Lars-Göran Thornell avtackades med blommor samt SMKR:s (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund) förtjänsttecken i guld. Jan Olof Johansson från förbundet delade ut förtjänsttecknet. Lars-Göran Thornel utnämdes samtidigt till Hedersledamot i Styelsen.

Föreningens guldmedalj utdelades till Olle Nilsson från Helsingborg samt Carl-Eric Carlberg från Malmö, vilken tyvärr inte kunde delta i årsmötet.
Han kommer att få sin medalj vid ett senare tillfälle.

Efter årsmötets avslutning berättade Karl Johan Krantz, John Ottosson och Lennart Holm om regementets övningsområde ”BÄCKASLÖV”.
Kristina Thorvaldsson, Växjö kommun, berättade om kommunens framtida planer för Bäckaslövsområdet.

Efter enskild marsch till 4 krogar, intogs en välsmakande måltid under vilken krögaren Mohammed Al Wali tilldelades den silvermedalj han erhöll redan förra året.
Nu gick det bättre.
www.4krogar.se/

.

Musikkåren
Regmarch
Kronobergarnas Musikkår underhöll
Regementets marsch spelas
I väntan på mötets öppnande
läses dagens lunta.
Ordförande Karl Johan Krantz klubbar för mötets öppnade sekreterare Stefan Sjöstrand
Olle Nilsson Helsingborg hedras med en guldmedalj

Lars Göran Thornell avtackas som redaktör för Elvaposten med förtjänsttecken i guld av
Jan Olof Johansson SMKR

Rolf Björck tackar ordförande Karl Johan Krantz för året som gått i styrelsen.
     
Efter mötet berättade Karl Johan om Bäckaslöv före regemetet
John Ottosson berättade om Bäckaslöv under 1950- talet
Lennart Holm fortsatte i samma spår
Om framtiden berättade Kristina Thorvaldsson och visade bilder från Komunen.
Växjö kommuns framtida vision av Bäckaslöv
Dags för mat på Fyra Krogar
Ingemar Arvidsson och Lars Flodmark
Claes Sturesson och Christer Berg
   
Krögaren Mohammed Al Wali får föreningens medalj i silver av odförande Karl Johan Krantz.

 


 

BILDER 2018

2018-11-10 Kamratföreningen 80 år. Några bilder.

Jubileumskonsert i Konserthuset med Kronobergaras Musikkår

Jubileumsmiddag/Höstmiddag i gamla värnpliktsmatsalen på gamla I11

Kristina och Ebbe Fröberg hälsade oss välkomna till konserten.
Jubileumskonsert med Kronobergarnas Musikkår.
Kronobergarnas Musikkår i uniform
Kronobergarnas Musikkår civila.
Alla nästan samlade inför en bildkavalkad genom åren.
Lars-Göran Thornell berättade till bilderna
I väntan på maten i gamla värnpliktsmatsalen på I11
I väntan på maten i gamla värnpliktsmatsalen på I11
Orförande Karl Johan Krantz gör en annalys för kvällen.
Stefan Sjöstrand tackar för den fina utmärlkelsen. SMKR i silver.

 

ELVADAGEN

Karl Johan Krantz med musiker framför bröderna Nilssons grav
Några av alla deltagarna
 
Bröderna Nilssons grav.
Gamla kanslihuset med örlogsflaggan hissad.
Minnesstund
Mj Sjöstrand ge order!
Tre chefer
Lunch i gamla värnplikstmatsalen
Arméchefen generalmajor Karl Engelbrektsson

 

Torsdagen den 4 oktober var delar av styrelsen på Kosta läger. Kalmar- o Kronobergs bataljonerna hade samlats för en gemensam övning.
Samtidigt hade denna dag gjorts till en anhörigdag där även gäster var inbjudna. Vi var där i syfte att värva nya medlemmar, vilket vi hoppas att vi lyckades med.
Foto: Ebbe Fröberg och Anders Broman.

Chef Tält
Du vara chef!
Vårt tält!
Tält 2
Besök
Thorwald Anders och Karl Johan
Ebbe och Karl Johan
   
Fanor  
Lunch
   

2016

Medlemsresa med Blekinge bataljon till KA2-museet och Drottningskär Kastell på Aspö.
Text: Jan-Åke Karlsson
Foto: Jan-Åke Karlsson o Jörgen Sjöblom


Tillsammans med Försvarsutbildarna i Karlshamn har Blekinge Bataljon besökt Museum för rörligt kustartilleri samt Drottningskär Kastell. 31 personer äntrade bussen på resecentrum i Karlshamn och vid färjelägret i Karlskrona anslöt 2 PB8 och en personbil med 10 personer.
På grund av de smala och krokiga vägarna på Aspö kunde bussen bara köra fram till skolan och därifrån fick man åka PB8, försvarsmaktens nya personbilar för 8 passagerare. Tack till hemvärnet som ställde upp med dem och Blekingegruppen som fixat storbussen.
Väl framme vid museet togs vi emot av vår guide, f.d. KA2-officeren Hans Assarsson.
Eftersom Hans har jobbat på KA2 var detta hans hemmaplan, och det märktes på hans entusiasm att visa upp museet.
Den 1 november 1901 kom ”Kongl Maj:ts nådiga kungörelse angående uppsättande af ett kustartilleri” underskriven av konung Oskar II. Beslutet, om att sätta upp Kungl Karlskrona kustartilleriregemente från och med 1 januari 1902, var därmed fattat.  Regementet lades ner 31 oktober 2000. 1902 bildades även  Kungl. Karlskrona Grenadjärregemente som  bildades av Blekinge Bataljon I30, 1886-1902, och Smålands Grenadjärkår I7, 1888-1902.
Museet visar upp en unik samling av det rörliga kustartilleriets förbandsmaterial. Samlingen förklarades 2005 av en statlig utredning så unik att den inte får skingras.
Museet inryms i två stora utställningslokaler samt tre minde rum; ordersalen, minnesrummet och biblioteket. Den sammanlagda ytan är 1850 kvm. Dessutom finns en del material placerad utomhus.
Strax intill museibyggnaderna finns en pjäsbrunn till ett 30,5 cm batteri m/1916. Det fanns 4 sådana på Aspö.
Efter ett par intressanta timmar på KA2-museet begav vi oss med PB8:orna till
Drottningskär Kastell för att äta Sjömansbiff och dricka kaffe. Här fanns också tid till att titta runt på kastellet eller njuta i det sköna sommarvädret.  Drottningskär Kastell är en befästning på Aspö, mitt emot Kungsholms Fort, och började byggas 1680 efter Karl XI:s beslut att flytta flottans huvudbas till Blekinge. Dessa båda befästningar byggdes för att skydda djuprännan in till Karlskrona.
Efter en solig och intressant dag på Aspö vände resenärerna tillbaka till fastlandet.

Vår guide för dagen Hans Assarsson
Hela gänget.
 
Kvinnor kan.
Rörlig Kustartilleripjäs, R Kapj 12/80) "KARIN" Somm heter ANNA!
Knö dig in!
Bandvagn 271 Illern.
I väntan på maten.

 


 

Årsmötet den 12 mars i Kulturparken Smålands lokaler i Växjö.
Text och foto: Jörgen Sjöblom

Elvamanna orkester från Kronobergarnas musikkår underhöll oss innan årsmötet.
Fullt blåååås.
   
Ordförande tackade museet för att vi får låna deras lokaler.
Ordförand Karl Johan Krantz tilldela föreningens silvermedalj till Arnt Moen.
Bengt Hägerstrand
Ordförand Karl Johan Krantz höll i klubban.
Årets stipendiat Stefan Sjöstrand.
Avgående stryrelseledamoten Björn Brisére avtackades med blommor.
Christer Henriksson dekorerades med föreninges bronsmedalj.
Ordförande hälsa Beredskapsdirektören i länet Linda Kacmierczak välkommen.
Hedersordförande Jan Hyltén-Cavallius och Rolf Björk
Avslutnings middag på fyra krogar i strålande solsken.

 

AKTUELLA BILDER 2015

Kamratresan till LV6 och Garnisons och Luftvärnsmuseet i Halmstad.

Den 21 maj

Foto/text: Anders Broman

Björn ger direktiv
Vårt värdpar
Robotsystem 70 (RBS 70)
Benkt och Kjell
Lars Grundahl och Rolf Björk
87:an och 91:an i buren

 

 

Årsmötet den 14 mars i Kulturparken Smålands lokaler i Växjö.
Text och foto: Jörgen Sjöblom

Kronobergarnas musikkår
 
Vice ordförande Ebbe Fröberg och ordförande Karl Johan Krantz skall dela ut föreningens medalj. Jonas Blom, Fredrik Ekstrand, Frank von Porat, Tommy Karlsson och Einar Martinsson tog emot medaljerna
Årsmötets
Deltagare
Karl Johan Krantz och Stefan Sjöstrand ledde mötet
Årets stipendiat: Rolf Björk
Guldmedaljörerna: Björn Brisère och John Ottosson, saknas gör Jan-Åke Karlsson från Blekinge bataljon Samuel Palmblad föreläste om förrådshållning, koncentrationslägerfångar, luftvärnsställningar mm. i Kronoberg under och efter andra världskriget.
För fulla blås
Lars-Göran Thornell berättade om Elvaposten

 

Medlemsresa till Töjhusmuseet i Köpenhamn
Text och foto: Jan-Åke Karlsson

Lördagen den 13 september äntrade 40 medlemmar från Blekinge Bataljon och Försvarsutbildarna Karlshamn bussen från Trossö Buss på Resecentrum i Karlshamn och på Blekingeporten i Sölvesborg för att åka till Töjhusmuseet i Köpenhamn. Trots det gråa vädret så blev stämningen snart på topp i bussen.
Första stopp blev Gårdstånga för att äta medhavd matsäck.
Det gråa vädret med duggregn fortsatte då vi efter Öresundsbron gjorde ett stopp på Bottleshop, där många inhandlade flytande varor för kommande aktiviteter.
Det blev en kort busstur i Köpenhamn innan bussen parkerade utanför Tivoli. Efter en kort promenad så var vi framme vid Töjhusmuseet på Töjhusgade 3.
Töjhusmuseet har öppet 12-16 och vi anlände strax efter 12 så vi hade nästan 4 timmar på oss att se allt vad som finns här. Töjhusmuseet är ett militärhistoriskt museum och berättar om dansk militärhistoria från 1500-talet till idag. Töjhus-byggnaden blev färdig 1604 och skulle fungera som arsenal och alltså rymma rikets och kungens vapen när landet inte var i krig. Töjhusmuseet blev till dels när det i arsenalen uppstod en slags samling av gamla vapen och dels när kungarna traditionellt lät sina uniformer mm bevaras här.
Här finns många vapen att studera, kanoner, eldhandvapen, svärd och lansar samt gamla fina uniformer. Mycket intressant var den camp från Afghanistan som byggts upp med anledning av danska soldaters närvaro där. Man fick till och med sand i skorna.
Efter avslutat besök på museet begav vi oss ut i regnet för att hitta någonstans att äta. De flesta hamnade runt Tivoli och efter lite förtäring äntrade vi bussen kl. 17 för återfärd till Karlshamn. Vad konstigt att när vi passerat bron så var det uppehåll.

Blekinge bat
   
       
   


 

Vårutflykten.

Text och foto: Lars-Göran Thornell.

Kamratföreningens vårutflykt genomfördes den 12 juni.
Denna gång besöktes Karlskrona med porslins- och bilmuseum samt Marinmuseum med nya Ubåtshallen.
Björn Brisère kunde hälsa 26 resenärer välkomna ombord på bussen som kördes av Bo Waltersson. Första uppehåll gjordes i Korrö där förmiddagsfika intogs. Väl framme i Karlskrona anslöt kamrater från bland annat Öland.
Vi började med porslinsmuseet där vi togs emot av Ann-Charlotte Odebjer som berättade om museets utveckling. Mellan 1918 och 1968 fanns på denna plats Karlskrona Porslinsfabrik (KP). Fabriken var störst under 40- och 50-talet med 450 anställda. Vid fabriken har flera kända glaskonstnärer arbetat, bland andra Edward Hald,Stig Lindberg, Arthur Percy och Vicke Lindstrand.
En kort film visade hur tillverkningen gick till, man fyllde ugnen med gods, murade igen den och efterhand steg värmen till över 1000 grader.
Margareta och Stig Sjöberg köpte byggnaden 1988 och museet invigdes 2003.
Vi förflyttade oss ett par våningar upp i huset till bilmuseet. Här rådde en viss oordning då museet var under omdisponering men här fanns ändå flera fina bilar att se. På museet finns också mopeder, cyklar, gamla bensinpumpar samt ett stort antal modellbilar.
Efter en  kort promenad så befann vi oss vid Marinmuseum där vi intog vår lunch i restaurang Skeppsgossen.
Den guidade turen i museet leddes av Christer Karlsson som bland annat berättade om Karlskronas anläggande och utveckling.
I museets samlingar finns 55.000 föremål och 500.000 foton samt 850 hyllmeter arkivmateriel. 2.000 föremål finns utställda i museet. Vi studerade bland annat modell av örlogsvarvet från 1760-1770-talet, olika fartygsmodeller, vapen och kanoner, sjukvårdstjänsten i krig och gamla galjonsfigurer.
De som ville kunde göra ett intressant besök i ubåts-hallen där vi fick en guidad tur genom övre delen av ubåten HMS Neptun.
Under resterande tid av eftermiddagen kunde man besöka intressanta utställningar på övervåningen: Värnplikten i Sverige, Torpedverkstad, Ytspänning – Kallt krig i Östersjön 1979-1989 samt minsveparen HMS Bremön och torpedbåten HMSVästervik vilka ligger förtöjda utanför museet.
Efter en innehållsrik dag var vi åter i Växjö klockan 18.00.   

56
57
Ann-Charlotte Odebjer berättar om porslinsmuseet
Del av porslinsmuseet.
59 59
Bilmuseet: Några av fordonen
Tony Richardssons, sexfaldig världsmästare i speedway, motorcykel.
61
Hela gänget vid Marinmuseum. (Utom Björn Brisère och L-G Thornell)
Christer Karlsson visar 24-pundig slätborrad kanon av Ehrensvärdsmodell i gjutjärn, gjuten vid Åkers styckebruk 1796.
62
63
Bo Waltersson har bytt från buss till u-båt.
U-båten HMS Neptun

 

 

 

 

 

Årsmötet 2014.

Text och foto: Lars-Göran Thornell.

Årsmötet genomfördes den 15 mars på Smålands Museum. Kronobergarnas musikkår spelade under samlingen och avslutade enligt tradition med Kunglig Kronobergs Regementes marsch.
Ordföranden Rolf Björck tackade musiken samt delade ut en blomsterbukett till museets representant, Alice, som tack för att vi får ha våra möten på museet.
En tyst minut anbefalldes för att hedra under året bortgångna kamrater.
Ordföranden kunde därefter hälsa 46 medlemmar välkomna. Särskilt välkomnades hedersordförande, hedersledamöter och långväga gäster från bland annat Helsingborg, Stockholm och Jönköping.
Styrelseberättelse samt resultat- och balansräkning föredrogs och efter revisorernas berättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Verksamhetsplan för 2014 fastställdes samt beslöts att årsavgiften även i fortsättningen skall vara 150 kronor.
Till ordförande för ett år nyvaldes Karl Johan Krantz och Thorwald Fransson valdes som ny ordinarie ledamot. På alla andra aktuella befattningar skedde omval.

Anders Molin (ej närvarande) tilldelades ”Sveriges Militära Kamratföreningars förtjänsttecken i guld” och Inge Sandahl, Anders Broman och Jörgen Sjöblom (ej närvarande) motsvarande förtjänsttecken i silver.
2014 års stipendium tilldelades marknadschefen för Norrporten Jan Rosqvist (ej närvarande).
Rolf Björck överlämnade ordförandeklubban till Karl Johan Krantz och önskade honom lycka till i sin nya befattning.
Hedersordföranden Jan Hyltén-Cavallius tackade ordföranden och styrelsen för gott arbete under det gångna året och tackade därefter särskilt Rolf Björck för hans mångåriga insats för kamratföreningen.

För årets föredrag stod generalmajor Gunnar Karlson, chef för MUST (militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) som orienterade oss om sin verksamhet.
MUST tillkom 1994 efter en omorganisering inom Försvarsmakten och är en del av Högkvarteret. Verksamheten är lagreglerad och följs upp av uppdragsgivarna och en statlig inspektion.
På regeringens och ÖB:s uppdrag hämtar MUST in information som analyseras och delges som underrättelserapporter. De behandlar bland annat trender i omvärlden, yttre hot mot Sverige och vad som händer i områden för internationella militära insatser. Den detaljerade inriktningen och rapporterna är hemliga.
Antal anställda är hemligt, 2/3 av personalen är civil och 1/3 är militär. 1/3 är kvinnor och 2/3 är män. Mycket kompetent personal med stor bredd. MUST har en budget på drygt 700 miljoner kronor per år.
Man bedriver ett nationellt nära samarbete speciellt med FRA och Säkerhetspolisen.
Internationellt samarbete innebär bland annat:
- stödja svenska beslutsfattare i internationella krishanteringsinsatser med under-
  rättelse- och säkerhetstjänst.
- samarbete med underrättelse- och säkerhetstjänster i andra länder.
- stödja underrättelsefunktionen i EU:s utrikestjänst.
Efter frågestund tackades Gunnar för ett mycket intressant föredrag.
Som avslutning på dagen bjöd klubbmästare Björn Brisère in till en delikat buffé på Restaurang ”4 krogar vid sjön”.

Karl Johan
Musik
Rolftack
Karl Johan Krantz – ny ordförande.
Kronobergarnas musikkår underhöll.
Rolf Björck överlämnar blommor till museets närvarande
representant, Alice.
Deltag
Ordf
Broman
Ordföranden öppnar mötet, sekreteraren Stefan Sjöstrand
noterar allt viktigt.
Några av de intresserade åhörarna.

Anders Broman och Inge Sandahl med SMKR:s förtjänstmedalj
i silver.

Jan
Torvald
Föredrag
Stipendiat Jan Rosqvist.
Ny styrelseledamot, Torwald Fransson.
Föredragshållare, generalmajor Gunnar Karlson.
 
 
     

 

Vårutflykten den 24 maj 2012.

Text och foto: Lars-Göran Thornell

Årets vårutflykt genomfördes den 24 maj i fint väder. Under färden mot Kristianstad berättade Karl Johan Krantz bland annat om gravfält, Huseby Bruk, sångerskan Kristina Nilsson och Loshultskuppen. En bit söder om Broby stannade vi för fikapaus på en vacker rastplats, Anilla, vid Helge å. Nästa plats att besöka var Krutbruket i Torsebro, några kilometer norr om Kristianstad. Karl XI insåg under skånska kriget 1675-79 att det behövdes ett krutbruk i Skåne. Närheten till fästningsstaden Kristianstad sörjde både för försvar av anläggningen och avsättning för krutet. Under mer än 200 år var Torsebro Krutbruk en viktig del i landets försvar. Under 1920-talet upphörde produktionen helt. Besöket avslutades med att Karl Johan Krantz avlossade en pistol m/1738/1802 med krut från Gyttorp.
Vid ankomsten till Kristianstad berättade Anders Bojs om stadens historia och ledde bussen förbi både gamla P 6 och A 3.
I Heliga Trefaldighetskyrkan guidades vi av Karl Johan Krantz och Sven-Åke Nilsson och därefter intogs lunch i hotell Grands matsal. Vid lunchen berättade Anders Olsson, tidigare I 11-officer, om sitt arbete vid Kristianstad Kommun i dag och sin roll som mästerskapsgeneral för handbolls-EM för damer 2016.
Dagens sista plats att besöka var Artillerimuseet. Här förevisades de olika avdelningarna av Sven-Åke Nilsson och Lars-Göran Ryttterdahl.
Åter i Växjö tackade vi Björn Brisère, reseledare och Bo Waltersson, busschaufför för en trevlig dag.

Krutgatan. I varje förråd rymdes 500 kg krut.
Vågboden. Här vägdes och paketerades krutet.
Det äldsta krutmagasinet är från 1692.
Karl Johan Krantz prövade krutet med pistol m/1738/1802.
Altaret i Heliga Trefaldighetskyrkan.
Lunch på Grand Hotell.
Samling vid Artillerimuseet.
Krutprovningsmörsare för tester inomhus.
15,5 cm bandkanon.
Diverse terrängbilar. Jeepen i mitten är en Willys Overland 1948 som bland annat känns igen från tv-serien MASH.
Salvkanon m/46.
Anders Olsson (till vänster) tilldelas artilleriskyttemedaljen av Sven-Åke Nilsson. I bakgrunden syns Anders Bojs.
Reseledaren, Björn Brisère, passar på att köra upp för traktorkort?
Bo Waltersson körde bussen.
 
     

 

 

ELVA DAGEN 2011-11-11
Bilder från Tegnérkyrkogården i Växjö. Minnesstunden vid Kalmar- Kronobergsgruppen och Kamratlunchen i matsalen gamla I11.

Foto Jörgen Sjöblom

   
Lars-Göran Thornell
 
Ebbe Fröberg
Börje Linder
 
Torwald, Kjell, Elisabeth och Stefan
Bosse och Christer
Bosse och Jan
Kn Claes-Göran Claesson
Mj Stefan Sjöstrand
Inga, Inga-Lil och Hans
 
 
 
Fältaltaret
 
     
Kön till.................
Ärtsoppan
Spara lite till mig....
 
Smaklig spis
Dags för historier
 

 

Höstmiddagen den 22 oktober 2011
Foto Jörgen Sjöblom

Välkomna!
Jocke o Jan
Lars-Göran och Sören
     
 
Nu är det dags!
På dansgolvet.
 
På dansgolvet.
Dans till SCENIORS
 
     

Bilder från Polenresan 27/8 - 2/9 2011.
Foto Jörgen Sjöblom

Avresan från Växjö.
Westerplatte
Westerplatte
En av kasern/Bunker på Westerplatte
Museet på Westerplatte
Mewe
Marienburg/Malbork.
Wolfsschanze/Ketrzyn.
Varglyan.
Klostret i Swieta Lipka.
Stebark/Tannenberg.
Warszawa.
Monumentet över Warszawaupproret.
Vårt hotel i mitten av Warszawa.
Rundtur på floden Wisla.
 
Genomgång i Fraustadt/Wschowa.
Sista dagen tittade vi på Prora.

 

19 Maj Vårutflykt: Till Karlshamn.
Vi besöker Jäts gamla kyrka, Urshuts kyrka, Hönshylte skans, Kastellet i Carlshamn och Punschmuseet i Karlshamn.

Jäts gamla kyrka från 1226, damerna på norra sidan.
Jäts gamla kyrka Karl Johan Krantz berättar om kyrkan.

Vid Urshults kyrka blev det fikapaus och därefter ett besök i kyrkan.

Vägga Gymnasieskolas Restaurang och livsmedelsprogram.
Framdukat av duktiga elever.

Paddan till castellet

Castelljanerna berättade om Carlshamns castell.

Vi har varit här förut.

Anders Broman visiterar pjäserna.
 
Punschmuseet i Karlshamn.
Punschmuseet i Karlshamn.
Vår guide berättade om punschens historia och hur den framställdes.

ÅRSMÖTET 2011
Den 12 mars genomfördes kamratföreningens årsmöte på Smålands museum i Växjö. Ett femtiotal medlemmar hade hörsammat kallelsen, inledning ramades in av Kronobergarnas musikkår som spelade så glasen skallrade i foajen. Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes och vi fick lyssna på Kjell Göthes härliga berättelse om Sveriges Industrier i utländsk tjänst.

Efter ett medaljregn så avslutades mötet och vi tågade ned till Akropolis för att intaga en god middag.

Kronobergarnas Musikkår underhöll oss
 
Bo Lindberg, Lars Flodmark, Lennart Holm och Lennart Lövgren
Rolf och Torkel i samtalar glatt.
Ordförande tackar representant för Smålands museum för vi får låna lokalerna
Redaktören Lars-Göran Thornell berättar om Elvaposten.
fd.övlt. Gunnar Hyltén-Cavallius håller ett anförande.
Dagens gästtalare var Kjell Göthe.
 
Tack o Bock gör Göran Hegborn för sin silvermedalj.
Övriga medaljörer var Bo Waltersson, John Ottosson och
Björn Brisére
 
     

Den 25 november besökte vi Tingsrätten i Växjö.

Vi fick en grundlig genomgång hur tingsrätten och domstolen i Växjö fungerar och dess historia av Lagman Håkan Nordling.
Foto: Jörgen Sjöblom
Mera information kommer i Elvaposten.

Lennart Holm undrar över texten?
Kaffe är det viktigaste för en infanterist.
Står det något om oss?
Vår guid för kvällen Lagman Håkan Nordling
Det här var intressant.
 
 
En liten historia kan väl aldrig skada.
Eftersnack.
 
     
     
     

ELVADAGEN 2010.
Som vanligt samling vid bröderna Nilssons grav på Tegnerkyrkogården.
Därefter samlades vi vid Kalmar- och Kronobergsgruppen för en tyst minut för våra bortgångna kamrater. Dagen avlsutade i gamla matsalen på regementet för en sedvanlig ärtmiddag.
Foto: Jörgen Sjöblom

Arnt Moen spelade som vanligt
Ordförande Rolf Björck samtalar med Gunnar Hyltén-Cavallius
Uppstälning vid Graven
Lotta och Monicka
Givakt
 
Kön till maten
Årtssoppa!
Gunnar Hyltén-Cavallius
 
 
Gunnar Hyltén-Cavallius berättar historier.
 
     


Vårutflykt.

Torsdagen den 27 maj.
Vi besöker Sparbanksmuseet i Vrigstad, Eksjö Garnison och Gamla Eksjö.
Foto: Jörgen Sjöblom

 
Bankmuseet i Vrigstad
Bankir Broman på jobbet
 
 

Mj Johan Lindqvist var vår guide på garnisionen och Trianon mässen

Trianonmässen
 
 
Årtsoppan smakade utsökt
Rune ville vara med på bild
 
 
Kaffe på maten
Kenneth Jägsander guidade oss i gamla Eksjö
 
Lilla torget  

Årsmötet 2010.

Text och foto: Lars-Göran Thornell

Årsmötet genomfördes lördagen den 13 mars på Smålands Museum. Vid samlingen spelade Kronobergarnas Musikkår trevlig musik som naturligtvis avslutades med Kunglig Kronobergs regementes marsch. Kårens ledare, Bengt Hägerstrand, tilldelades Kamratföreningens förtjänstmedalj i brons.
Ordföranden Rolf Björck hälsade drygt 50 medlemmar välkomna. Denna gång fanns även medlemmar från Jönköping, Rydaholm, Lokalavdelning Väst och lokalavdelning Nordvästra Skåne bland gästerna.
Styrelseberättelse samt resultat- och balansräkning godkändes. Efter att revisorernas berättelse upplästs kunde styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. Verksamhetsplan för 2010 godkändes och årsavgiften för 2011 höjdes till 150 kronor.
Rolf Björck omvaldes som ordförande för ett år och för alla övriga som var aktuella blev det omval.
Redaktören informerade om Elvaposten och Ebbe Fröberg berättade om nästa resa ”I Kronobergarnas spår” som kommer att gå till Polen.
Årets stipendium tilldelades Ebbe Fröberg, bland annat för hans gedigna arbete med våra utlandsresor.
Avgående ordföranden i lokalavdelning Nordvästra Skåne, Alf Eberhardsson, tilldelades Kamratföreningens standar för sina insatser som ordförande under tio år.
Samtidigt hälsades nytillträdande ordföranden Bo Lindberg välkommen. Bronsmedaljer till Magnus Bäckstrand och Pehr Bengtsson har överlämnats av ordföranden vid möte i Stockholm tidigare i veckan.
Inga skriftliga frågor hade inkommit, men ordföranden orienterade bland annat om kommande ekonomiska problem då försvaret inte längre kommer att stötta förbandstidningar eller motsvarande. Detta gäller Elvaposten. Kanske måste man dra ner till två nummer per år. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att lösa det hela på bästa sätt.
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
Dagens gästföreläsare var översten Thomas Karlsson som tjänstgjorde vid I 11 1976-1991. Därefter har han tjänstgjort i olika befattningar både inom och utom landet. Thomas är i dag chef för SWEDINT (Swedish Armed Forces International Centre) och ämnet för föredraget var Internationell Kompetensutveckling.
Här en kort sammanfattning: Sverige deltager i dagsläget i olika missioner, Afghanistan, Korea, Nepal, Kashmir, Aden, Kosovo, Mellanöstern, Sudan, och Kongo med 812 personer (722 män och 90 kvinnor). En internationell plattform består av Livgardet/Swedint samt den internationella utbildningsenheten. Swedint utbildar i en multinationell miljö, vilket innebär en blandning av svenska och utländska elever. Bakgrunden är i huvudsak att verksamheten började 1961, FN-skolan kom 1984, helt etablerad 1993 samt flyttade till Livgardet 2004. En viktig uppgift är individuell och internationell stabsofficersutbildning. Organisationen består av ungefär 40 personer, man genomför 40-50 kurser med 1000 elever och 120 länder är representerade. Kurserna är militära, civila, polisiära samt en del andra (info, press mm). Man har bland annat som mål att vara ett ledande kompetenscenter med integrerad utbildning.
Vägen framåt för Swedint är bland annat: certifiering av kurser, ökat samarbete med samarbetspartners, dynamiskt kursutbud samt integrering av utbildningen.
Efter frågestund tackade ordföranden Thomas för ett trevligt och intressant föredrag samt överlämnade blommor och något drickbart.
Dagen avslutades med att klubbmästare Björn Brisère bjöd till bords i restaurang Akropolis där vi enligt tradition serverades souvlaki och restaurangägare Muhammed Alwali tilldelades Kamratföreningens bronsmedalj.

Stipendiat Ebbe Fröberg, föredragshållare Thomas Karlsson och ordförande Rolf Björck.
Kronobergarnas Musikkår.
Vi lyssnar på musiken.
Bengt Hägerstrand medaljeras.
Rolf och Stefan leder mötet.
Några av de drygt femtio deltagarna.
Ebbe Fröberg har fått sitt stipendium.
Alf Eberhardsson avtackas med standar och blommor.
Thomas tackas efter föredraget.
Muhammed Alwali medaljerad.
 
I väntan på maten.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

Tillbaka till förstasidan