AKTUELLT 2019

  


29 maj 18,30


Invigning av Växjö kommuns minnessten.

”Till de som tjänstgjort i internationella uppdrag för människan, världen och freden”.

Ur programmet:

Bo Frank, Växjö kommun, kommer att tala, liksom Christer Alldén, Veteranerna Kronoberg.
Musik (ej klart i dagsläget).
Enkel förtäring.

Plats:
Museiparken (Norr om Utvandrarnas hus).

Tid:
29 maj 2019, klockan 18.30. Här kan du se Växjö kommuns inbjudan!

Alla medlemmar i Kunglig Kronobergs Regementes Kamratförening är välkomna att delta i ceremonin.

Med vänlig hälsning,

Anders Broman


2019-08-31 - 09-07 "I Kronobergarnas spår" Till Tyskland

 

Här kan du läsa om resan i PDF- format..........................
     


 2019-10-19 Höstmiddag. Mer information kommer.


                  

2019-11-11
11- dagen. Kl 1015 kransnedläggning på Tegnérkyrkogården.
Kl 1100 Minnesstund – vid I 11 kanslihus.
Kl 1130 Lunch.


 

Elvaposten kommer med tre nummer under året.
Tillbaka till första sidan