11:a dagen 2002

Minnesdagen den 11 november

Enligt gammal tradition samlades ett femtontal kamrater vid bröderna Nilssons grav på Tegnérkyrkogården .
Vår ordförande Jan Hyltén-Cavallius lade ned kamratföreningens krans och Kurt Nilsson med hustru lade blommor. Efter en stilla stund fortsatte dagen med samling till Kronobergsgruppen. Här genomfördes en kort ceremoni där avlidna och stupade kamrater hedrades. Dagen avslutades med ärtsoppa, plättar med sylt och grädde och för de
som behagade, ett glas punsch. Rune Carlsson medaljerades , Bengt-Göran Svensson orienterade om framtiden för Kronobergsgruppen , mässen och muséet.
Gunnar Hylten-Cavallius slog ett slag för Jubileumsfonden bl a med en spontan insamling av pengar bland kamraterna.
Stig Persson gjorde reklam för den nya boken om Blekinge Bataljon och efter ytterligare en stunds trevlig samvaro var minnesdagen över.

Fältaltaret
Spelet
Åhörare
Åhörare
"Givakt"
I väntan på soppan
Cai med vänner
F17 gänget
Glada gänget
Ärtsoppa är gott
Jan och Rune slevar soppa
Ordföranden berättar om nya boken "Blekinge Bataljon"
Rune Carlsson dekoreras
Stig Persson kåserar vidare om boken.
Gunnar Hylten-Cavallius slår ett slag för fonden
Övlt B-G Svensson orienterar om framtiden
Bokförsäljning

Tillbaka till första sidan